Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-02-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-21
Opis:Wykonanie remontu lokalu nr 41 w budynku przy ul. Piwarskiego 1 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Wykonanie remontu lokalu nr 41 w budynku przy ul. Piwarskiego 1 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej: 1.1.ROBOTY W BRANŻY BUDOWLANEJ: PODŁOGI, POSADZKI, w kuchni terakota w stanie dobrym, wymienić listwy przyścienne, w przedpokoju terakota w stanie dobrym, wymienić listwy przyścienne, w pokoju dużym panele w stanie dostatecznym, umocować listwy przyścienne, w pokoju małym zerwać wykładzinę PCW, położyć nową wykładzinę PCW z wymianą listew przyściennych, po wcześniejszym oczyszczeniu posadzki oraz wyrównaniu posadzki płytą pilśniową, w łazience terakota w stanie dobrym.2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: drzwi wejściowe pozostawić, wymienić na nową wkładką yale, drzwi kuchni pozostawić, pomalować farbą olejną 1 x z przygotowaniem powierzchni ościeżnicę, drzwi pokoju dużego pozostawić, pomalować farbą olejną 1 x z przygotowaniem powierzchni ościeżnicę, drzwi pokoju małego pozostawić, pomalować farbą olejną 1 x z przygotowaniem powierzchni ościeżnicę, drzwi łazienki pozostawić, pomalować farbą olejną 1 x z przygotowaniem powierzchni ościeżnicę, naświetle wymienić na nowe, dwukrotnie malowane, 1 szybowe z przesuwnymi szybami na dole, okna PCV w stanie dostatecznym, zamontować nawiewnik, wyregulować skrzydło drzwi balkonowych.. TYNKI usunąć suszarkę, szafę, uzupełnić tynki po hakach i gwoździach, wykonać miejscowe tynkowanie, przecieranie, skrobanie i mycie, gruntowanie powierzchni ścian i sufitów. OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN; występują w łazience do pozostawienia. MALOWANIE EMULSYJNE SUFITÓW I ŚCIAN sufity i ściany w kuchni, pokoju dużym i małym oraz łazienki pomalować 2 x farbą emulsyjną białą po wymianie naświetla, demontażu szafy i suszarki pozostawiając powierzchnie w kuchni na 1 ścianie do malowania olejnego. MALOWANIE OLEJNE ŚCIAN, RUR, GRZEJNIKÓW ITP. pomalować 1 x farbą olejną lamperię w kuchni na 1 ścianie na wysokość 150 cm. MALOWANIE OLEJNE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ ITP. Opisane w pkt. 2. PRACE POCHODNE mycie okien, grzejników, paneli, terakoty, wywieźć odpady remontowe z lokalu.
1.2.ROBOTY W BRANŻY SANITARNEJ: Montaż zaworu gazowego kulowego o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych Montaż kuchni gazowej 4-ro palnikowej o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem, Montaż czujnik tlenku węgla i gazu, Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem, w budynkach mieszkalnym, Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej w lokalu na ciśnienie miejskie, Umycie sprawnych urządzeń i armatury sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
Specyfikacja:5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Data składania ofert: 2019-02-19
4. Termin składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 19 luty 2019 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 luty 2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-02-19
Miejsce i termin realizacji:3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych.
Wymagania:-Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.
Numer dokumentu:TZ-KO.260.36.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: