Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16767705 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-02-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu nawierzchni
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Adres: ul. Grudziądzka 159 B, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 657-75-50
Opis:wykonanie remontu nawierzchni - przychodnia lekarska - ul. Konstytucji 3 Maja 19,
w zakresie określonym w specyfikacji technicznej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią z
oznaczeniem ,,Dotyczy: remont nawierzchni - ul. Konstytucji 3 Maja 19 w Toruniu".
Ofertę, należy przesłać na
adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
ul. Grudziądzka 159 B, 87 - 100 Toruń lub złożyć osobiście w
siedzibie Zamawiającego /kancelaria pokój nr 16, w terminie do dnia: 13 lutego 2019 roku do godziny 14:00.
Termin składania:2019-02-13
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zadania: 4 tygodnie.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 657-75-50 (Dział Techniczny).
Informujemy, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o terminie i miejscu
pod nr tel. 657-75-55.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: