Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu pokryw pieca kręgowego
Organizator:Tokai COBEX Polska Sp. z o.o. w Raciborzu
Adres: Piastowska 29, 47-400 Racibórz
Województwo / powiat: śląskie, pow. raciborski
małopolskie, pow. Nowy Sącz
Państwo: Polska
Telefon / fax:kom. 722345624 tel. 18 4425558
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Nowy Sącz - wykonanie remontu 3 szt pokryw pieca kręgowego nr 5 wg opisu i dokumentacji
Treść zapytania:
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.
Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu Ul. Węgierska 188.
Osoba kontaktowa - p. Artur Jasiński, +48 18 4425-558, +48722345624, Artur.Jasinski@tokaicobex.com
Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze oraz ŚOI wymagane przez SANEPID.
Cel zapytania: Wykonanie remontu 3 szt pokryw pieca kręgowego nr 5 wg opisu i dokumentacji
Zakres prac:
1, Wykonanie demontażu starego wyłażenia
2. Odcięcie kotew i elementów kotwiących
3. Naprawa pancerza stalowego
4. Przygotowanie powierzchni po obwodzie
5. Wykonanie podwyższenia pokrywy zgodnie z założeniami w dokumentacji łącznej masie około 800 kg
6. DOSTAWA materiałów w postaci modułów włóknistych CERACHEM MOD 210 kg/m3
7. DOSTAWA elementów kotwiących w gatunku 1,4841
8. DOSTAWA Maty ceramicznej CERACHEMBLANKET 25 mm gęstość 160 kg/m3
9. Wykonanie instalacji modułów
10. Utylizacja odpadów włóknistych.
11. Utylizacja złomu po stronie zleceniodawcy
Dokumentacja znajduje się w załączniku na platformie Logintrade.
Dodatkowe informacje:
1. Razem z oferta prosimy o załączenie ewentualnych uwag do draftu Umowy.
2. Wymagamy aby ewentualne przedpłaty/zaliczki miały pokrycie w gwarancji bankowej wypłacanej na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Dostawca/Wykonawca
3. Termin, do którego Oferent będzie związany złożona oferta wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Oferta powinna zawierać propozycje warunków płatności oraz warunków gwarancji.
5. W ofercie prosimy podać status przedsiębiorcy jaki Państwo posiadacie (mikro/mały/średni/duży)
Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:
1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy. ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. oraz OWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. wykonanie remontu 3 szt pokryw pieca kręgowego nr 5 wg opisu i dokumentacji 3 Sztuka
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Nowy Sącz - wykonanie remontu 3 szt pokryw pieca kręgowego nr 5 wg opisu i dokumentacji"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1255480,745ee3377bf3a6295daaf9e3449f1b52.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
19- 11- 2021 14: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
26- 11- 2021 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
26- 11- 2021 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1255480,745ee3377bf3a6295daaf9e3449f1b52.html
Termin składania:2021-11-26
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Janusz Zwolenik
tel:
e-mail: janusz.zwolenik@tokaicobex.com
Numer dokumentu:Z725/289544
Źródło: Internet i własne
Załączniki: