Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 12970723 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-01-11
Przedmiot ogłoszenia:wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527 92 69
Opis:1 Kostkowo Gniewino gmina wiejska ul. Wejherowska 77 nr dział.: Kostkowo-56/13
Przyłącze kablowe z ZK wg WP P/14/000949, P/14/029561, P/14/029562 i projektu
722/P/16
sprawa ZN/157/3636MZI/2017/1600864
2 Kębłowo Luzino gmina wiejska ul. Borówkowa nr dział.: Kębłowo-333/99
Wplecenie w ist. kabel i przyłącze kablowe z proj. ZK wg WP P/15/025036 i
projektu 661/P/16
sprawa ZN/158/3636MZI/2017/1600866
3 Robakowo Luzino gmina wiejska nr dział.: Robakowo-108/2
Przyłącze kablowe z ZK wg WP P/15/006572, P/15/027333 i projektu 721/P/16
sprawa ZN/159/3636MZI/2017/1600870
4 Swarzewo Puck gmina wiejska ul. Szkolna nr dział.: Swarzewo-166/5
Wyposażyć ist. SP wg WP P/16/048551
sprawa ZN/161/3636MZI/2017/1700051
5 Karwieńskie Błoto Pierwsze Krokowa gmina wiejska nr dział.: Karwieńskie Błota-
2095
Przyłącze kablowe z ZK wg WP P/14/039592, P/16/001018 i projekt 724/P/16
sprawa ZN/160/3636MZI/2017/1600873
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 19-01-2017 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok 409 data 19-01-2017 godz. 09:30
Termin składania:2017-01-19
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 05-04-2017
Przetarg nr 2 - 05-04-2017
Przetarg nr 3 - 05-04-2017
Przetarg nr 4 - 05-04-2017
Przetarg nr 5 - 05-04-2017
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Natalia Kosiła, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 92 69
adres email: natalia.kosila@energa.pl
Numer dokumentu:25/W/17/Wejherowo
Źródło: Internet i własne