Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527-94-46
Opis:1 Tczew Tczew gmina miejska ul. Czatkowska nr dział.: 88, 28/31
Linia kablowa nN od istn. Z-102/2 do Z-102/3
sprawa ZN/6073/303MZI/2017/1003317
2 Pępowo Żukowo obszar wiejski nr dział.: 306/3÷306/15, 306/47÷306/70,
306/102÷306/152
Budowa linii kablowej SN, budowa stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii
kablowej nn dla zasilenia zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych na dz. 306/... w Pępowie.
sprawa ZN/6074/303MZI/2017/1603863
3 Rokitnica Pruszcz Gdański gmina wiejska
Budowa linii kablowej nN od istn Z-204 poprzez Z-204/1 do Z-204/2 dla zasilania
działek 135/24 i 135/25
(Ilość, typ i wyposażenie złącz zastosować zgodnie z poprawkami RD-33
naniesionymi na schemacie 1-kreskowym i planie sieci)
sprawa ZN/6075/303MZI/2017/1303108
4 Skrzeszewo Żukowo obszar wiejski nr dział.: 343/16, 343/17, 343/19, 343/24,
343/25, 343/34, 343/35, 343/36, 343/37, 343/38, 343/40, 343/41, 343/42, 343/43,
343/44, 343/45, 343/48, 343/49, 343/50, 343/51, 343/52, 343/55
Budowa linii kablowych nn, przyłącza kablowego nn ( ETAP II )
sprawa ZN/6076/303MZI/2017/1501340
5 Pólko Skarszewy miasto
Modernizacja LK SN-15kV numer LK 603020 -Starogard Gdański relacji GPZ
Skarszewy - Godziszewo (roz. 5222 PS)
sprawa ZN/6077/303MZI/2017/16539
6 Przywidz gmina wiejska
Modernizacja linii napowietrznej SN-15 kV nr 054300 Przywidz - Domachowo
sprawa ZN/6078/303MZI/2017/11894
7 Obozin Skarszewy obszar wiejski nr dział.: 39/28 ÷ 39/51 oraz okoliczne dz.
Budowa linii kablowej nn + Złącze kablowo-pomiarowe (ETAP III)
sprawa ZN/6079/303MZI/2017/1600067
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 26-10-2017 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 26-10-2017 godz. 09:00
Termin składania:2017-10-26
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 22-12-2017
Przetarg nr 2 - 15-12-2017
Przetarg nr 3 - 01-12-2017
Przetarg nr 4 - 01-02-2018
Przetarg nr 5 - 19-01-2018
Przetarg nr 6 - 18-05-2018
Przetarg nr 7 - 02-01-2018
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]

Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Sebastian Kiman, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527-94-46
adres email: sebastian.kiman@energa.pl
Numer dokumentu:1054/W/17/Tczew, Starogard Gdański,Kartuzy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: