Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14370993 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 500 23 54
Opis:1 Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski gmina miejska ul. Próchnika sprawa ZN/7268/4242MZI/2017/17725 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej i przyłączy ST 20105/08
2 Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski gmina miejska ul. Obrońców Westerplatte sprawa ZN/7256/4242MZI/2017/17724 Wymiana przewodów linii napowietrznej. ST 20105/06
3 Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski gmina miejska ul. Sowińskiego sprawa ZN/7258/4242MZI/2017/17722 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej i przyłączy nn. ST 20105/03
4 Biskupice Zabaryczne Mikstat obszar wiejski sprawa ZN/7259/4242MZI/2017/17585 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej nn. ST 21131/01
5 Biskupice Zabaryczne Mikstat obszar wiejski sprawa ZN/7264/4242MZI/2017/17577 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej i przyłączy nn. ST
22521/01/02/03.
6 Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski gmina miejska ul. Poniatowskiego sprawa ZN/7257/4242MZI/2017/17723 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej. ST 20105/02
7 Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski gmina miejska ul. Głowackiego sprawa ZN/7260/4242MZI/2017/17583 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej i przyłączy nn. ST 20146/10
8 Łąkociny Ostrów Wielkopolski gmina wiejska ul. Krotoszyńska sprawa ZN/7261/4242MZI/2017/17582 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej i przyłączy nn. ST 22148/02
9 Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski gmina miejska ul. Emilii Plater sprawa ZN/7262/4242MZI/2017/17580 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej i przyłączy nn. ST 20037/05
10 Ostrzeszów Ostrzeszów miasto ul. Warszawska sprawa ZN/7263/4242MZI/2017/17579 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej i przyłączy nn. ST 22316/04
11 Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski gmina miejska ul. Romualda sprawa ZN/7265/4242MZI/2017/17576 Mielczarskiego
Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej nn. ST 20050/01/02/06
12 Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski gmina miejska ul. Traugutta sprawa ZN/7266/4242MZI/2017/17574 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej i przyłączy nn. ST 20105/01
13 Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski gmina miejska ul. Czarnieckiego sprawa ZN/7267/4242MZI/2017/17573 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej i przyłączy nn. ST 20105/04/07_
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 4 do 23-11-2017 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 23-11-2017 godz. 10:30
Termin składania:2017-11-23
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 15-03-2018 Przetarg nr 2 - 15-03-2018 Przetarg nr 3 - 15-03-2018 Przetarg nr 4 - 15-03-2018 Przetarg nr 5 - 15-03-2018 Przetarg nr 6 - 15-03-2018 Przetarg nr 7 - 15-03-2018 Przetarg nr 8 - 15-03-2018 Przetarg nr 9 - 15-03-2018 Przetarg nr 10 - 15-03-2018 Przetarg nr 11 - 15-03-2018 Przetarg nr 12 - 15-03-2018
Przetarg nr 13 - 15-03-2018_
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%], Zadanie: 1 Cena brutto [90%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
_Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]_
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%], Zadanie: 1 Cena brutto [90%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Beata Bartnik, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 23 54 adres email: beata.bartnik@energa.pl
Numer dokumentu:1222/W/17/Ostrów Wlkp.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: