Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14443948 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-11-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527 92 74
Opis:1 Juszkowo Pruszcz Gdański gmina wiejska ul. Lazurowe Wzgórza nr dział.: 243/92
Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego
sprawa ZN/6305/3333MZI/2017/1703741
2 Pólko Skarszewy miasto
Modernizacja LK SN-15kV numer LK 603020 -Starogard Gdański relacji GPZ
Skarszewy - Godziszewo (roz. 5222 PS)
sprawa ZN/6738/303MZI/2017/16539
3 Kaliska Kaliska gmina wiejska ul. Długa nr dział.: 415/1
Wymiana transformatora, dostosowanie stacji transformatorowej dla zasilania placu
budowy
sprawa ZN/6739/303MZI/2017/1703511
4 Straszyn Pruszcz Gdański gmina wiejska ul. Marsa nr dział.: 12/206
wyposażenie części pomiarowej
sprawa ZN/6740/3333MZI/2017/1703903
5 Kolbudy Kolbudy gmina wiejska ul. Gen. Józefa Wybickiego nr dział.: 118
budowa przyłącza kablowego nN - montaż przy istn. złączu Z-104/1/2 szafki P1-
Rs/LZV/LZR/F
sprawa ZN/6741/3333MZI/2017/1703906
6 Grabiny-Zameczek Suchy Dąb gmina wiejska nr dział.: 118/20
wyposażenie części pomiarowej
sprawa ZN/6742/3333MZI/2017/1703911
7 Roszkowo Pruszcz Gdański gmina wiejska ul. Lipowa 23 nr dział.: 14/1
Dostosowanie złącza kablowego wraz z demontaż przyłącza napowietrznego
sprawa ZN/6743/3333MZI/2017/1703937
8 Opex Taktyczny Dodatkowy 2017 - Remont linii napowietrznej T-7199 Sitno 3 Sitno
Kartuzy obszar wiejski
Remont linii napowietrznej T-7199 Sitno 3
sprawa ZN/6744/3535MZE/2017/1
9 Opex Taktyczny dodatkowy 2017 - remont linii napowietrznej T-8428 Starkowa
Huta 2 Starkowa Huta Somonino gmina wiejska
Remont linii napowietrznej T-8428 Starkowa Huta 2
sprawa ZN/6745/3535MZE/2017/1
10 Opex taktyczny - dodatkowy 2017 - remont T-8249 Gapowo gm. Stężyca Gapowo
Stężyca gmina wiejska
Remont T-8249 Gapowo gm. Stężyca
sprawa ZN/6748/3535MZE/2017/1
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 27-11-2017 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 27-11-2017 godz. 09:00
Termin składania:2017-11-27
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 08-01-2018
Przetarg nr 2 - 23-03-2018
Przetarg nr 3 - 23-02-2018
Przetarg nr 4 - 08-02-2018
Przetarg nr 5 - 22-02-2018
Przetarg nr 6 - 15-02-2018
Przetarg nr 7 - 08-02-2018
Przetarg nr 8 - 22-12-2017
Przetarg nr 9 - 22-12-2017
Przetarg nr 10 - 22-12-2017
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Agnieszka Małek, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 92 74
adres email: agnieszka.malek@energa.pl
Numer dokumentu:1163/W/17/Tczew, Starogard Gdański,Kartuzy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: