Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14535865 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-12-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527 92 69
Opis:1 Wdzydze Tucholskie Karsin gmina wiejska 50G nr dział.: Wdzydze Tucholskie-67/28
wymiana istniejącego złącza zintegrowanego ZK-1/P-1 (Z-305-5) na szafkę
pomiarową P2-Rs/LZV/LZR/F umiejscowioną w linii płotu dla zasilania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 67/28 w m. Wdzydze Tucholskie 50G gm.
Karsin.
sprawa ZN/7126/3535MZI/2017/1703885
2 Chłapowo Władysławowo obszar wiejski ul. Głogowa - nr dział.: Chłapowo-34/7
wyposażenie ist. SP wg WP-P/17/046374; w technologii PPN
sprawa ZN/7128/3636MZI/2017/1704092
3 Reda Reda gmina miejska ul. Cisowa 33 nr dział.: Reda-567/13
wymiana zabezpieczenia w ist. SP wg WP-P/17/055451; w technologii PPN
sprawa ZN/7129/3636MZI/2017/1704126
4 Tupadły Władysławowo obszar wiejski - nr dział.: Tupadły-177/16
wymiana ist. ZK wg WP-P/17/043448; z wyłączeniem
sprawa ZN/7130/3636MZI/2017/1704094
5 Gniewowo Wejherowo gmina wiejska ul. Ogrodowa 13 nr dział.: Gniewowo-6/9
wymiana zabezp. przedlicznikowego w ist. SP (z sel. 16 A na taryfowy 25 A) wg
WP-P/17/049079; w technologii PPN
sprawa ZN/7131/3636MZI/2017/1704166
6 Kopalino Choczewo gmina wiejska ul. Boczna nr dział.: Kopalino-84/13
wyposażenie ist. SP wg WP-P/16/042445; w technologii PPN
sprawa ZN/7132/3636MZI/2017/1704176
7 Bożepole Małe Łęczyce gmina wiejska ul. Lotników 22 nr dział.: Bożepole Małe-170
wymiana ist. ZK wg WP-P/17/050636; z wyłączeniem
sprawa ZN/7133/3636MZI/2017/1704171
8 Słuszewo Gniewino gmina wiejska - nr dział.: Słuszewo-113/10
wyposażenie ist. SP wg WP-P/17/049646; w technologii PPN
sprawa ZN/7134/3636MZI/2017/1704169
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 12-12-2017 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 12-12-2017 godz. 09:10
Termin składania:2017-12-12
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 02-02-2018
Przetarg nr 2 - 26-03-2018
Przetarg nr 3 - 23-03-2018
Przetarg nr 4 - 23-03-2018
Przetarg nr 5 - 16-03-2018
Przetarg nr 6 - 14-03-2018
Przetarg nr 7 - 14-03-2018
Przetarg nr 8 - 14-03-2018
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Agnieszka Krap, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 92 69
adres email: Agnieszka.Krap@energa.pl
Numer dokumentu:1231/W/17/Kartuzy, Wejherowo
Źródło: Internet i własne
Załączniki: