Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14648619 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 6143
Opis:1 Grudziądz Grudziądz gmina miejska ul. Ludwika Waryńskiego 65 nr dział.: 6, 7/3 sprawa ZN/6817/909MZI/2017/1702843
Wykonanie robót budowlanych w m. Grudziądz ul. Waryńskiego 65 dz.nr.6;7/3 -
zasilanie ZPHU "STET.
2 Grudziądz Grudziądz gmina miejska szosa szosa Toruńska 32-38 nr dział.: 7/15, sprawa ZN/6818/909MZI/2017/1700677
7/16, 7/18
Wykonanie robót budowlanych w m. Grudziądz ul. Szosa Toruńska 32-38
dz.nr.7/15-16; 7/18 - zasilanie zakładu LA RIVE SA.
3 Rudak Toruń gmina miejska ul. Rudacka sprawa ZN/6819/909MZI/2017/17361
Wykonanie robót budowlanych - wymiana stacji słupowej ST Rudacka typu ŻH 15B
na małogabarytową stacje prefabrykowaną oraz przebudowa linii nap. SN w m.
Toruń, ul. Rudacka
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-
operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 10-01-2018 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 58 a (I piętro) data 10-01-2018 godz. 11:00
Termin składania:2018-01-10
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 -14-03-2018
Przetarg nr 2 - 20-04-2018
Przetarg nr 3 - 18-05-2018
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargl/regulaminv.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z oferta: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Paulina Dudkiewicz, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 6143
adres email: paulina.dudkiewicz@energa.pl
Numer dokumentu:1040/W/17/Oddział Toruń
Źródło: Internet i własne
Załączniki: