Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15374333 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-05-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 61 48
Opis:1 Osięciny Osięciny gmina wiejska nr dział.: Osięciny-457/8, 457/9, 457/10
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/2542/9696MZI/2018/1701944
2 Połajewo Piotrków Kujawski obszar wiejski nr dział.: Połajewo-335/4
Zabudowa złącza P3-Rs/LZF/LZR/F, "POŁAJEWO 8" obw. 100
sprawa ZN/2543/9696MZI/2018/1800472
3 Skaszyn Lubraniec obszar wiejski 15 nr dział.: Skaszyn -63/1
Wykonanie robót budowlano - montażowych - cz. 1
sprawa ZN/2544/9696MZI/2018/1702376
4 Ciechocinek Ciechocinek gmina miejska nr dział.: Ciechocinek-647/35
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/2545/9696MZI/2018/1800116
5 Ciechocinek Ciechocinek gmina miejska ul. Żytnia nr dział.: Ciechocinek-2200/5
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/2546/9696MZI/2018/1800157
6 Morzyce Bytoń gmina wiejska nr dział.: Morzyce-39
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/2547/9696MZI/2018/1800197
7 Stary Radziejów Radziejów gmina wiejska nr dział.: Stary Radziejów-244
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/2548/9696MZI/2018/1800432
8 Bądkowo Bądkowo gmina wiejska nr dział.: Bądkowo-199/33, 199/32
Wykonanie robót budowlano - montażowych
sprawa ZN/2549/9696MZI/2018/1801009
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 29-05-2018 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 58 a (I piętro) data 29-05-2018 godz. 11:00
Termin składania:2018-05-29
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 11-07-2018
Przetarg nr 2 - 02-07-2018
Przetarg nr 3 - 20-07-2018
Przetarg nr 4 - 10-08-2018
Przetarg nr 5 - 10-08-2018
Przetarg nr 6 - 10-08-2018
Przetarg nr 7 - 10-08-2018
Przetarg nr 8 - 07-08-2018
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Ewa Blekicka, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 48
adres email: ewa.blekicka@energa.pl
Numer dokumentu:358/W/18/Radziejów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: