Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15521174 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-06-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62-5002 355
E-mail:
Opis:1 Sierakowo Strzałkowo gmina wiejska 21 Budowa linii kablowej nn sprawa ZN/3590/4545MZI/2018/1702215
2 Ląd Lądek gmina wiejska nr dział.: Ląd-170 Budowa linii kablowej nn sprawa ZN/3591/4545MZI/2018/1702239
3 Wacławów Lądek gmina wiejska nr dział.: Wacławów-137/2 Budowa przyłącza kablowego nn sprawa ZN/3592/4545MZI/2018/1702241
4 Niezgoda Słupca gmina wiejska nr dział.: Niezgoda-132/3 Budowa przyłącza kablowego nn sprawa ZN/3593/4545MZI/2018/1702278
5 Zagórów Zagórów miasto nr dział.: 1080/32 Budowa linii kablowej nn sprawa ZN/3595/4545MZI/2018/1702282
6 Piotrowice Słupca gmina wiejska nr dział.: Piotrowice-647/5 Budowa linii kablowej nn sprawa ZN/3596/4545MZI/2018/1702306
7 Słupca Słupca gmina miejska nr dział.: Słupca-389/4 Budowa linii kablowej nN sprawa ZN/3598/4545MZI/2018/1702746
S Wierzbno Słupca gmina wiejska nr dział.: Wierzbno-178 Budowa przyłącza kablowego nN sprawa ZN/3599/4545MZI/2018/1702747
9 Babin-Olędry Strzałkowo gmina wiejska nr dział.: Babin Olędry-77/1 Budowa przyłącza kablowego nN sprawa ZN/3600/4545MZI/2018/1702751
10 Pyzdry Pyzdry miasto nr dział.: Pyzdry-374/1 Budowa przyłącza kablowego nn sprawa ZN/3601/4545MZI/2018/1703180
11 Ćwierdzin Witkowo obszar wiejski nr dział.: Ćwierdzin-155/9 Budowa linii kablowej nn sprawa ZN/3602/4545MZI/2018/1702307
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetarg i/reg u lam iny .xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok 5 do 27-06-2018 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 27-06-2018 godz. 10:25
Termin składania:2018-06-27
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 20-08-2018
Przetarg nr 2 - 28-08-2018 Przetarg nr 3 - 20-08-2018 Przetarg nr 4 - 20-08-2018 Przetarg nr 5 - 03-09-2018 Przetarg nr 6 - 03-09-2018 Przetarg nr 7 - 10-09-2018 Przetarg nr 8 -10-09-2018 Przetarg nr 9 - 10-09-2018 Przetarg nr 10 - 25-09-2018
Przetarg nr 11 -03-09-2018_
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetarqi/regulaminy.xml
10) Termin związania z oferta: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%1_
Termin związania z oferta: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Maciej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355
_adres email: maciej.wozny@energa.pl
Numer dokumentu:689/W/18/Konin
Źródło: Internet i własne
Załączniki: