Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15996263 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-09-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62-5002 355
E-mail:
Opis:1 Bralin Bralin gmina wiejska ul. Ks. Jana Ćwiejkowskiego nr dział.: 1018/15 sprawa ZN/5723/4343MZI/2018/1802673
Montaż złącza kablowego Pl-Rs/F.
2 Bralin Bralin gmina wiejska ul. Wiosenna nr dział.: 1018/16 sprawa ZN/5724/4343MZI/2018/1802449
Montaż złącza kablowego Pl-Rs/F.
3 Kępno Kępno miasto ul. Wrocławska 88d nr dział.: 234/51 sprawa ZN/5725/4343MZI/2018/1802677
Montaż złącza kablowego Pl-Rs/F.
4 Mroczeń Baranów gmina wiejska nr dział.: 739 sprawa ZN/5727/4343MZI/2018/1802765
Montaż złącza kablowego Pl-Rs/F .
5 Kuźnica Skakawska Wieruszów obszar wiejski ul. Kasztanowa nr dział.: 593 sprawa ZN/5728/4343MZI/2018/1802517
Montaż złącza kablowego na Pl-Rs/F.
6 Bralin Bralin gmina wiejska ul. Strażacka nr dział.: 1034 sprawa ZN/5730/4343MZI/2018/1802670
Montaż złącza kablowego Pl-Rs/F.
7 Kępno Kępno miasto ul. Osińska 43 nr dział.: 74/1 sprawa ZN/5740/4343MZI/2018/1801959
Wymiana złącza ZK-3 na KRSN/2P.
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-
operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 19-09-2018 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 19-09-2018 godz. 10:35
Termin składania:2018-09-19
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 -20-11-2018
Przetarg nr 2 -20-11-2018
Przetarg nr 3 -20-11-2018
Przetarg nr 4 - 20-11-2018
Przetarg nr 5 - 20-11-2018
Przetarg nr 6 - 20-11-2018
Przetarg nr 7 - 02-11-2018
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek 0 umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Maciej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355
adres email: maciej.wozny@energa.pl
Numer dokumentu:1126/W/18/Kępno
Źródło: Internet i własne
Załączniki: