Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16229994 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-10-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
Adres: ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 89 612 184
E-mail:
Opis:1 Siemiany Iława gmina wiejska nr dzial.: 31-216
budowa linii kablowej nN 0,4kV dług. 482m
sprawa ZN/4538/6666MZI/2018/1800366
2 Rudka Szczytno gmina wiejska nr dzial.: 22-243/2
Budowa przyłącza kablowego nN dł. 125 m
sprawa ZN/4539/6565MZI/2018/1800312
3 Kucbork Wielbark gmina wiejska nr dzial.: 8-133/5
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV dł. 125 m.,
sprawa ZN/4540/6565MZI/2018/1800449
4 Szymanki Wielbark gmina wiejska nr dzial.: 17-109
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV dł. 33 m.,
sprawa ZN/4541/6565MZI/2018/1800739
5 Wojciechy Bartoszyce gmina wiejska 26
- wymiana przyłącza AsXSn 2x16 o dł. 16m na czteroprzewodowe
sprawa ZN/4542/6262MZI/2018/1802143
6 Górowo Iławeckie Górowo Iławeckie gmina miejska ul. Stanisława Moniuszki 8
- istniejące przyłącze AsXSn 2x16 o dł. 16 wymienić na czteroprzewodowe
sprawa ZN/4543/6262MZI/2018/1802030
7 Blanki Lidzbark Warmiński gmina wiejska nr dzial.: 41-45/1
- przyłącze kablowe nN o dł. 184 m
sprawa ZN/4544/6262MZI/2018/1800970
8 Targowska Wola Dźwierzuty gmina wiejska
Targowska Wola PKP S-1140 wymiana przewodów
sprawa ZN/4545/6363MZE/2018/18747
9 Gutkowo Jonkowo gmina wiejska nr dzial.: 5-164/14, 164/15
modernizacja linii napowietrznej nN 0,4kV długości 45, linia kablowa nN 0,4kV
długości 4m
sprawa ZN/4546/6363MZI/2018/1702064
10 Olsztyn Olsztyn gmina miejska al. al. Wojska Polskiego 4 i 5 nr dzial.: 29-132
Budowa sieci kablowej SN o dł. 30m. Budowa kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN. Montaż transformatora 630kVA. Montaż układy
bilansującego AMI. Budowa linii kablowej nN
o dł. 341m. Montaż złącza kablowego nN nr Z6301595, Z6301596, Z6301597.
sprawa ZN/4547/606MZI/2018/18069
11 Jonkowo gmina wiejska
Linia 110 kV Mątki - Gietrzwałd - wymiana izolacji porcelanowej na kompozytową -
RD Ostróda, Linia 110 kV Mątki - Gietrzwałd - wymiana izolacji porcelanowej na
kompozytową - RD Olsztyn
sprawa ZN/4548/606MZI/2018/18009/18010
12 Jonkowo gmina wiejska
Linia 110 kV Mątki - Gietrzwałd - wymiana 8 szt. słupów korten na ocynkowane
sprawa ZN/4549/606MZI/2018/18013
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 013 /kancelaria/ do 30-10-2018 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1 data 30-10-2018 godz. 10:30
Termin składania:2018-10-30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 19-12-2018
Przetarg nr 2 - 17-12-2018
Przetarg nr 3 - 17-12-2018
Przetarg nr 4 - 17-12-2018
Przetarg nr 5 - 14-12-2018
Przetarg nr 6 - 07-12-2018
Przetarg nr 7 - 04-01-2019
Przetarg nr 8 - 17-12-2018
Przetarg nr 9 - 20-12-2018
Przetarg nr 10 - 12 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 11 Zadanie nr 1 - 28-12-2018
Przetarg nr 11 Zadanie nr 2 - 28-12-2018
Przetarg nr 12 - 11-01-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1-9, 11-12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] - Sposób rozliczenia podatku VAT - ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Łukasz Rogalla, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 89 612 1843
adres email: lukasz.rogalla@energa.pl
Numer dokumentu:391/W/18/Iława
Źródło: Internet i własne