Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16790869 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-02-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
łódzkie, pow. wieruszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:62-5002 355
E-mail:
Opis:1 Łęka Opatowska Łęka Opatowska gmina wiejska ul. Jasna nr dział.: 430/3 sprawa ZN/1087/4343MZI/2019/1801227
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x70mm - 16mb
2 Słupia pod Kępnem Baranów gmina wiejska ul. Wesoła nr dział.: 204/3 sprawa ZN/1088/4343MZI/2019/1801232
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x35mm - 24mb oraz demontaż
istniejącego przył. 1-fazowego
3 Józefów Czastary gmina wiejska nr dział.: 81 sprawa ZN/1089/4343MZI/2019/1801225
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x120mm - 96mb
4 Justynka Baranów gmina wiejska nr dział.: 48/8 sprawa ZN/1090/4343MZI/2019/1801208
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x120mm - 112mb
5 Joanka Baranów gmina wiejska nr dział.: 955/4 sprawa ZN/1091/4343MZI/2019/1801209
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x120mm - 71mb
5 Kępno Kępno miasto ul. Paderewskiego nr dział.: 3121 sprawa ZN/1092/4343MZI/2019/1801204
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x240mm - 50mb
7 Wieruszów Wieruszów miasto ul. Kępińska sprawa ZN/1093/4343MZI/2019/19010
Przebudowa złącza kablowego 0,4kV oraz linii kablowej 0,4kV YAKXS 4x120mm -
27mb; YAKXS 4x70mm - 27mb; YAKXS 4x25mm - 27mb
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-
operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 25-02-2019 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 25-02-2019 godz. 10:25
Termin składania:2019-02-25
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 14-06-2019
Przetarg nr 2 -14-06-2019
Przetarg nr 3 - 14-06-2019
Przetarg nr 4 - 14-06-2019
Przetarg nr 5 - 14-06-2019
Przetarg nr 6 -14-06-2019
Przetarg nr 7 -14-06-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] - Sposób rozliczenia podatku VAT - ODWROTNE
OBCIĄŻENIE
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Maciej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355
adres email: maciej.wozny@energa.pl
Numer dokumentu:175/W/19/Kępno
Źródło: Internet i własne
Załączniki: