Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-03-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
łódzkie, pow. wieruszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:62-5002 355
E-mail:
Opis:Nowa Wieś Książęca Bralin gmina wiejska nr dział.: 399/1 sprawa ZN/2268/4343MZI/2019/1803814 Wykonanie dokumentacji na wymianę linii napowietrznej 0,4kV na ASXSN 4x120mm - ok. 120mb , budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x120mm - ok. 20m. Wodziczna Trzcinica gmina wiejska nr dział.: 436/8 sprawa ZN/2270/4343MZI/2019/1900011 Wykonanie dokumentacji na wymianę transformatora na 100kVA oraz budowa odcinka linii kablowej 0,4 kV YAKXS 4x120mm - ok. 35m ,wymianę linii napowietrznej na ASXSN 4x120mm - ok.l00m. Wyszanów Wieruszów obszar wiejski ul. Główna nr dział.: 554/1 sprawa ZN/2272/4343MZI/2019/1900012 Wykonanie dokumentacji na budowę przyłącza kablowego YAKXS 4x 70mm - ok. 30m. Ostrowiec Kępno obszar wiejski nr dział.: Myjomice-371/3 sprawa ZN/2273/4343MZI/2019/1900001 Wykonanie dokumentacji na budowę przyłącza kablowego YAKXS 4x 120mm - ok. 35m
4
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 01-04-2019 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 01-04-2019 godz. 10:25
Termin składania:2019-04-01
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 -01-10-2019 Przetarg nr 2 -01-10-2019 Przetarg nr 3 - 20-09-2019 Przetarg nr 4 - 20-09-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Maciej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355 adres email: maciej.wozny@energa.pl
Numer dokumentu:394/P/19/Kępno
Źródło: Internet i własne
Załączniki: