Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17266487 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-05-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
warmińsko-mazurskie, pow. działdowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:24 / 368 82 54
E-mail:
Opis:1 Stare Pieścirogi Nasielsk obszar wiejski ul. Generała Stanisława Maczka nr dzial.: 342/9, 342/10
Zabudowa szafki pomiarowej przy istniejącym złączu kablowym nN(art.29a), Stare Pieścirogi, Nr
działki: 342/9, 342/10,T770691,P/19/012287 -przetarg
sprawa
ZN/2209/7272MZI/2019/1900838
2 Sulkowo Świercze gmina wiejska nr dzial.: 105/30, 105/31
Wyposażenie złącza-montaż zabezpieczeń nN,(art.29a), Sulkowo, Nr działki: 105/30, 105/31, S7-
00548,P/18/051518-przetarg
sprawa
ZN/2210/7272MZI/2019/1900298
3 Budy Pobyłkowskie Pokrzywnica gmina wiejska
Wymiana stanowisk słupowych, wymiana przewodów w linii napowietrznej nN, S2-1013 Budy
Pobyłkowskie , w miejscowości Budy Pobyłkowskie - przetarg
sprawa
ZN/2211/7272MZI/2019/19043
4 Wyrzyki Świercze gmina wiejska nr dzial.: 113/8
Budowa przyłącza kablowego nN, Wyrzyki, dz. nr 113/8, S7-00813, P/18/039186-przetarg
sprawa
ZN/2212/7272MZI/2019/1900796
5 Chełchy Kmiece Karniewo gmina wiejska nr dzial.: 44, 45/1
Przebudowa linii napowietrznej nN, Chełchy Kmiece, dz. nr 44, 45/1, S2-442, WP P/18/001043 -
przetarg
sprawa
ZN/2213/7272MZI/2019/1800233
6 Szwelice Karniewo gmina wiejska nr dzial.: 459/4
Budowa przyłącza napowietrznego nN, Przyłącze do: Szwelice, Nr działki: 459/4; S2-01986,
P/19/009258 - przetarg
sprawa
ZN/2214/7272MZI/2019/1900841
7 Bielawy Gołuskie Bieżuń obszar wiejski 23a nr dzial.: 187/2
Budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nN, Bielawy Gołuskie,
dz. nr 187/2, S6-904, WP: P/19/013166 - przetarg
sprawa
ZN/2215/7676MZI/2019/1900939
8 Ciechanów gmina miejska ul. Gruduska nr dzial.: 4026/2
Budowa przyłącza kablowego nN (art. 29a), Przyłącze do: Ciechanów ul. Gruduska, Nr działki:
4026/2, S2-00307, P/19/014643 - przetarg
sprawa
ZN/2216/7272MZI/2019/1900874
9 Kotermań Opinogóra Górna gmina wiejska nr dzial.: 16 Kotermań-30/12
Budowa przyłącza kablowego nN (art. 29a), Przyłącze do: Kotermań, Nr działki: 16-30/12, S2-
00256, P/18/050880 - przetarg
sprawa
ZN/2218/7272MZI/2019/1900515
10 Soboklęszcz Sońsk gmina wiejska nr dzial.: 98/14
Budowa przyłącza kablowego nN (art. 29a), Przyłącze do: Soboklęszcz, Nr działki: 98/14, S2-
01936, P/18/056569 - przetarg
sprawa
ZN/2221/7272MZI/2019/1900308
11 Ruszkowo Działdowo gmina wiejska nr dzial.: 445
Budowa przyłącza kablowego nN, Ruszkowo, dz. nr 445, S6-765, WP: P/18/017916 - przetarg
sprawa
ZN/2223/7676MZI/2019/1801344
12 Stara Wrona Joniec gmina wiejska nr dzial.: 87/4
Budowa przyłącza kablowego nN, Przyłącze do: Stara Wrona, Nr działki: 87/4, T771086,
P/18/018831-przetarg
sprawa
ZN/2233/7272MZI/2019/1802034
13 Ługi Szreńsk gmina wiejska nr dzial.: 91/4, 92/2
Zabudowa rozłączniko-uziemnika SN Ługi, Nr działki 91/4, 92/2, linia 15kV Kobuszyn, WP:
P/18/066142
sprawa
ZN/2238/7676MZI/2019/1900249
14 Groszki Rybno gmina wiejska nr dzial.: 69
Budowa linii kablowej nN, Groszki, dz. nr 2,17,69, S6-580, WP: P/19/018947 - przetarg
sprawa
ZN/2243/7676MZI/2019/1800326
15 Księży Dwór Działdowo gmina wiejska nr dzial.: 41/24
Budowa przyłącza kablowego nN, Ksieży Dwór, dz. nr 41/24, S6-670, WP: P/18/034843 - przetarg
sprawa
ZN/2245/7676MZI/2019/1802080
16 Burkat Działdowo gmina wiejska nr dzial.: 92
Budowa linii kablowych nN/ przejęcie zasilania/Burkat, dz. nr 92, linii 15kV Gralewo, WP:
B/18/002761 - przetarg
sprawa
ZN/2250/7676MZI/2019/1800907
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 65 do 14-05-2019 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Pokój nr 51 - Parter data 14-05-2019 godz. 11:00
Termin składania:2019-05-14
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 09-08-2019
Przetarg nr 2 - 30-06-2019
Przetarg nr 3 - 30-09-2019
Przetarg nr 4 - 09-08-2019
Przetarg nr 5 - 15-07-2019
Przetarg nr 6 - 31-07-2019
Przetarg nr 7 - 15-01-2020
Przetarg nr 8 - 09-08-2019
Przetarg nr 9 - 09-08-2019
Przetarg nr 10 - 13-08-2019
Przetarg nr 11 - 25-09-2019
Przetarg nr 12 - 30-12-2019
Przetarg nr 13 - 15-01-2020
Przetarg nr 14 - 15-01-2020
Przetarg nr 15 - 25-01-2020
Przetarg nr 16 - 25-02-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 15 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 16 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Pietrzak, w godz. 8:00-14:00, tel. 24 / 368 82 54
adres email: malgorzata.pietrzak@energa.pl
Numer dokumentu:394/W/19/Ciechanów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: