Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17444128 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
Adres: ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:48896121843
E-mail:
Opis:1 Ględy Łukta gmina wiejska nr dzial.: 3-186/2
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV dług. 27m
sprawa ZN/2792/6464MZI/2019/1900023
2 Tątławki Morąg obszar wiejski nr dzial.: 25-417/4
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV dług.15m
sprawa ZN/2805/6464MZI/2019/1802274
3 Wilamowo Małdyty gmina wiejska nr dzial.: 15-60/5
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV dług. 65m, wymiana słupa i montaż SZ-51
sprawa ZN/2806/6464MZI/2019/1802136
4 Bednarki Ostróda gmina wiejska nr dzial.: 3-3/45
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV dług. 90m,
sprawa ZN/2807/6464MZI/2019/1801999
5 Komorowo Łukta gmina wiejska nr dzial.: 5-84
budowa przyłącza kablowego nN 04kV dług. 98m
sprawa ZN/2808/6464MZI/2019/1801977
6 Grabinek Ostróda gmina wiejska nr dzial.: 10-46/1
Budowa linii kablowej nN 0,4kV dług. 193m
sprawa ZN/2809/6464MZI/2019/1801844
7 Raj Morąg obszar wiejski nr dzial.: 4-448/5
Budowa linii napowietrznej nN 04kV dług.128m i linii kablowej nN 0,4kV dług. 145m
sprawa ZN/2810/6464MZI/2019/1801514
8 Bramka Morąg obszar wiejski 39 nr dzial.: 4-80
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV dług. 46m
sprawa ZN/2811/6464MZI/2019/1801525
9 Stawiguda gmina wiejska nr dzial.: 12-538/6
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV dług. 102m
sprawa ZN/2812/6464MZI/2019/1801840
10 Olsztyn gmina miejska ul. Jarocka 59 nr dzial.: 126-121
Budowa(wcinka) linii kablowej nN 0,4kV o dł. 6/12(2x3/6m) m
sprawa ZN/2813/6363MZI/2019/1801611
11 Olsztyn gmina miejska ul. Heleny nr dzial.: 141-39/26
przyłącze kablowe nN 0,4kV długości 32m
sprawa ZN/2814/6363MZI/2019/1802276
12 Bartąg Stawiguda gmina wiejska nr dzial.: 1-168/7
budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV długości 50m oraz modernizacja linii
napowietrznej nN 0,4kV długości 390m
sprawa ZN/2815/6363MZI/2019/1801668
13 Rejczuchy Barczewo obszar wiejski nr dzial.: 23-225/6, 225/8, 225/12, 225/13
Budowa linii kablowej nN 0,4kV - dł. 144/149mm
sprawa ZN/2816/6363MZI/2019/1801052
14 Rejczuchy Barczewo obszar wiejski nr dzial.: 23-135/5
budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV o długości 41m
sprawa ZN/2817/6363MZI/2019/1802318
15 Różnowo Dywity gmina wiejska nr dzial.: 16-194/32
budowa w technologii PPN linii kablowej nN 0,4kV długości 60m
sprawa ZN/2818/6363MZI/2019/1801949
16 Iława gmina miejska nr dzial.: 3-273/7
budowa linii kablowej nN 0,4kV dług. 220m
sprawa ZN/2819/6666MZI/2019/1801795
17 Karaś Iława gmina wiejska nr dzial.: 19-74/7
budowa linii kablowej nN 0,4kV dług. 343m
sprawa ZN/2820/6666MZI/2019/1801866
18 Wikielec Iława gmina wiejska nr dzial.: 43-43/1
budowa linii kablowej nN 0,4kV dług. 32m
sprawa ZN/2821/6666MZI/2019/1801990
19 Starzykowo Iława gmina wiejska nr dzial.: 35-103
przebudowa linii napow. nN 0,4kV dług. 349m, wymiana słupów-7szt, wymiana
transformatora; przyłącze kablowe nN 0,4kV dług. 18m
sprawa ZN/2822/6666MZI/2019/1801760
20 Szymbark Iława gmina wiejska nr dzial.: 39-19/46
budowa złącza kablowo-pomiarowe nN 0,4kV
sprawa ZN/2823/6666MZI/2019/1900938
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 013 /kancelaria/ do 13-06-2019 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1 data 13-06-2019 godz. 10:30
Termin składania:2019-06-13
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 19-09-2019
Przetarg nr 2 - 19-09-2019
Przetarg nr 3 - 19-09-2019
Przetarg nr 4 - 19-09-2019
Przetarg nr 5 - 19-09-2019
Przetarg nr 6 - 19-09-2019
Przetarg nr 7 - 12-08-2019
Przetarg nr 8 - 12-08-2019
Przetarg nr 9 - 19-09-2019
Przetarg nr 10 - 8 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 11 - 8 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 12 - 10 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 13 - 8 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 14 - 8 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 15 - 8 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 16 - 12-09-2019
Przetarg nr 17 - 06-09-2019
Przetarg nr 18 - 05-09-2019
Przetarg nr 19 - 16-09-2019
Przetarg nr 20 - 04-09-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 15 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 16 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 17 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 18 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 19 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 20 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Mateusz Nakielski, w godz. 8:00-14:00, tel. +48896121843
adres email: Mateusz.Nakielski@energa.pl
Numer dokumentu:231/W/19/Ostróda/Olsztyn/Iława
Źródło: Internet i własne