Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17492952 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
pomorskie, pow. człuchowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 785-875-489
E-mail:
Opis:3.5 Wymiana słupów linii nn w m. Mosiny (9 szt.). Wymagana realizacja zadania w sprawa ZN/3079/8257MZE/2019/1
technologii PPN. Mosiny Człuchów gmina wiejska
3.5 Wymiana słupów linii nn w m. Mosiny (9 szt.). Wymagana realizacja zadania w
technologii PPN.
3.5 Wymiana słupów linii nn w m. Słupia (2 szt.). Wymagana realizacja zadania w sprawa ZN/3080/8257MZE/2019/1
technologii PPN. Słupia Debrzno obszar wiejski
3.5 Wymiana słupów linii nn w m. Słupia (2 szt.). Wymagana realizacja zadania w
technologii PPN.
Wymiana słupów w linii SN nr 217 (2 szt.) Człuchów Człuchów gmina miejska
sprawa ZN/3081/8257MZE/2019/1
Wymiana słupów w linii SN nr 217 (2 szt.)
Wymiana słupa w linii SN nr 246 (1 szt.) Wyczechy Czarne obszar wiejski
sprawa ZN/3082/8257MZE/2019/1
Wymiana słupa w linii SN nr 246 (1 szt.)
Wymiana słupów w linii SN nr 254 (2 szt.) Modziel Lipnica gmina wiejska
sprawa ZN/3083/8257MZE/2019/1
Wymiana słupów w linii SN nr 254 (2 szt.)
3.5 Wymiana słupów linii nn w m. Drozdowo (6 szt.). Wymagana realizacja zadania sprawa ZN/3084/8257MZE/2019/1
w technologii PPN. Drozdowo Debrzno obszar wiejski
3.5 Wymiana słupów linii nn w m. Drozdowo (6 szt.). Wymagana realizacja zadania
w technologii PPN.
3.6 Wymiana złączy i szafek kablowych nn (1 szt.) w miejscowości Człuchów.
sprawa ZN/3085/8257MZE/2019/1
Człuchów Człuchów gmina miejska
3.6 Wymiana złączy i szafek kablowych nn (1 szt.) w miejscowości Człuchów.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Biuro Podawcze, p. 100, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin do 25-
06-2019 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Budynek A, p. 106 (parter), ul. Morska 10, 75-950 Koszalin data 25-06-2019 godz. 11:15
Termin składania:2019-06-25
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 11-09-2019
Przetarg nr 2 - 04-09-2019
Przetarg nr 3 - 25-09-2019
Przetarg nr 4 - 06-09-2019
Przetarg nr 5 - 28-08-2019
Przetarg nr 6 - 27-08-2019
Przetarg nr 7 - 27-08-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetargi nr od 1 do 7 = cena brutto 100 %
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-
operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Wiktorska-Wojciul, w godz. 8:00-14:00, tel. 785-875-489
adres email: malgorzata.wiktorska-wojciul@energa.pl
Numer dokumentu:471/W/19/Człuchów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: