Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 500 23 64, 62 500 23 57
E-mail:
Opis:Remont budowlany budynków stacji transformatorowych. Stacje Sprawa ZP/4079/4141MZE/2019/1 transformatorowe nr: 10209,16016, 12681, 13843, 12984
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.enerqa-operator.pl/
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, p.4, do 04.07.2019, godz. 9:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, p.115, data 04.07.2019, godz. 11:00
Termin składania:2019-07-04
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: do 30 sierpnia 2019 roku
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający warunki wskazane w Warunkach Zamówienia
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie [w %]: Cena brutto [100%1

Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Adam Sobczyński, 62 500 23 64 Adres email: Adam.Sobczynski@energa.pl Anna Wypych, 62 500 23 57 Adres email: Anna.Wypych@energa.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: