Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17718402 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-07-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 785-857-559
E-mail:
Opis:Kalisz Kalisz gmina miejska ul. Gajowa nr dział.: 461/12 sprawa ZN/5798/4141MZI/2019/1803864 Budowa przyłącza kablowego nN - Kalisz ul. Gajowa dz. nr461/12 Biała Godziesze Wielkie gmina wiejska nr dział.: 43/1 sprawa ZN/5799/4141MZI/2019/1803620 Budowa przyłącza kablowego nN - Biała dz. nr 43/1 Pamięcin Blizanów gmina wiejska nr dział.: 70/3, 70/2 sprawa ZN/5800/4141MZI/2019/1803873 Budowa przyłącza kablowego nN - Pamięcin dz. nr 70/2, 70/3 Saczyn Godziesze Wielkie gmina wiejska nr dział.: 49/3 sprawa ZN/5801/4141MZI/2019/1803623 Budowa przyłącza kablowego nN - Szaczyn dz. nr 49/3
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 27-08-2019 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 27-08-2019 godz. 10:00
Termin składania:2019-08-27
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 22-11-2019 Przetarg nr 2 - 22-11-2019 Przetarg nr 3 - 22-11-2019 Przetarg nr 4 - 22-11-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Włodzimierz Dolat, w godz. 8:00-14:00, tel. 785-857-559 adres email: Wlodzimierz.Dolat@energa.pl
Numer dokumentu:1063/W/19/Kalisz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: