Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17833547 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-08-16
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
łódzkie, pow. wieruszowski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:1 Kępno Kępno miasto ul. Grabowska sprawa ZN/6126/4343MZI/2019/18927
Przeizolowanie linii napowietrznej 0,4kV AsXSn 4x95mm - 380mb (400mb), AsXSn
4x70mm - 75mb (82mb) wraz z przyłączami AsXSn 2x25mm - 39mb 2 szt. i AsXSn
4x25mm - 140mb 6szt.
2 Górka Wieruszowska Wieruszów obszar wiejski sprawa ZN/6125/4343MZI/2019/18923
Przeizolowanie linii napowietrznej 0,4kV AsXSn 4x95mm - 410mb (427mb), AsXSn
4x50mm - 170mb (177mb) wraz z przyłączami AsXSn 2x25mm - 28mb 1 szt. i
AsXSn 4x25mm - 146mb 6szt.
3 Głaz Galewice gmina wiejska sprawa ZN/6124/4343MZI/2019/18925
Przeizolowanie linii napowietrznej 0,4kV AsXSn 4x95mm - 1460mb (1518mb),
AsXSn 4x50mm - 36mb (40mb) wraz z przyłączami AsXSn 4x25mm - 102mb 5szt.
4 Parnice Czastary gmina wiejska sprawa ZN/6122/4343MZI/2019/19198
Przeizolowanie linii napowietrznej 0,4kV AsXSn 4x120mm - 647mb (679mb), AsXSn
4x95mm - 223mb (239mb) wraz z przyłączami AsXSn 2x25mm - 55mb 3 szt. i
AsXSn 4x25mm - 80mb 4szt.
5 Grębanin-Kolonia Pierwsza Baranów gmina wiejska sprawa ZN/6123/4343MZI/2019/19196
Przeizolowanie linii napowietrznej 0,4kV AsXSn 4x120mm - 1242mb (1292mb),
AsXSn 4x50mm - 130mb (136mb) wraz z przyłączami AsXSn 4x25mm - 98mb.
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem:
http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-
operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 4 do 26-08-2019 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 26-08-2019 godz. 10:25
Termin składania:2019-08-26
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 08-11-2019
Przetarg nr 2 - 08-11-2019
Przetarg nr 3 - 08-11-2019
Przetarg nr 4 - 08-11-2019
Przetarg nr 5 -08-11-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.enerqa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [90%1, Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Maciej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355
adres email: maciej.wozny@energa.pl
Numer dokumentu:1150/W/19/Kępno
Źródło: Internet i własne
Załączniki: