Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17840040 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-08-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 61 39
E-mail:
Opis:1 Rusinowo Rypin gmina wiejska nr dział.: 451/4Budowa przyłącza kablowego nN sprawa ZN/4417/9494MZI/2019/1900544
0,4kV YAKXS 4x35SE L=4/18m + Pl-Rs/LZV/F
2 Ostrowite Brzuze gmina wiejska nr dział.: 261/lBudowa przyłącza kablowego nN sprawa ZN/4418/9494MZI/2019/1900536
0,4kV YAKXS 4x35SE L=8/21m + Pl-Rs/LZV/F
3 Chlebowo Lipno gmina wiejska nr dział.: 110/3Budowa przyłącza kablowego nN sprawa ZN/4419/9494MZI/2019/1900876
0,4kV YAKXS 4x35SE L=35/52m +Pl-Rs/LZV/F
4 Rypin Rypin gmina miejska ul. Bielawki 3 nr dział.: 870/10NASIENNA Budowa sprawa ZN/4420/9494MZI/2019/1900195
przyłącza kablowego nN 0,4kV YAKXS 4x35SE L=34/51m +Pl-Rs/LZV/F
5 Kowalki Rypin gmina wiejska nr dział.: 156/3 Budowa przyłącza kablowego nN sprawa ZN/4421/9494MZI/2019/1900642
0,4kV YAKXS 4x70SE L=125/142m oraz montaż szafki pomiarowej Pl-Rs/LZV/F
6 Ugoszcz Brzuze gmina wiejska nr dział.: 157/6 Budowa przyłącza kablowego nN sprawa ZN/4422/9494MZI/2019/1900214
0,4kV YAKXS 4x70SE L=124/133m + Pl-Rs/LZV/F
7 Kikół-Wieś Kikół gmina wiejska nr dział.: 571 Budowa przyłącza kablowego nN sprawa ZN/4423/9494MZI/2019/1900743
0,4kV YAKXS 4x35SE L=22/35m oraz montaż szafki pomiarowej Pl-Rs/LZV/F
B Dobrzyń nad Wisłą Dobrzyń Nad Wisłą miasto ul. Kilińskiego nr dział.: 1221/2 sprawa ZN/4424/9494MZI/2019/1900426
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV YAKXS 4x35SE L=13/26m + Pl-Rs/LZV/F
9 Cętki Rypin gmina wiejska nr dział.: 92 Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV sprawa ZN/4425/9494MZI/2019/1802942
YAKXS 4x35SE L=13/27m + Pl-Rs/LZV/F
10 Kleszczyn Brzuze gmina wiejska nr dział.: 129/12 Budowa linii kablowej nN 0,4kV sprawa ZN/4426/9494MZI/2019/1802550
YAKXS 4x70SE L=127/147m oraz montaż szafki pomiarowej typu Pl-Rs/LZV/F (1
szt.) nr Z9411075
11 Trzebiegoszcz Lipno gmina wiejska nr dział.: 174/5 Budowa wstawki kablowej nN sprawa ZN/4427/9494MZI/2019/1900572
0,4kV 2xYAKXS 4x35SE L=6/llm oraz montaż szafki pomiarowej Pl-Rs/LZV/F
12 Rumunki Głodowskie Lipno gmina wiejska nr dział.: 71/6 Budowa wstawki kablowej sprawa ZN/4428/9494MZI/2019/1802954
nN 0,4kV YAKXS 4x35SE L=3/7m oraz montaż szafki pomiarowej Pl-Rs/LZV/F
13 Kikół-Wieś Kikół gmina wiejska nr dział.: 92 Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV sprawa ZN/4429/9494MZI/2019/1900878
YAKXS 4x70SE L=35/51m +Pl-Rs/LZV/F
14 Działyń Zbójno gmina wiejska 59a nr dział.: 65/4 Podwieszenie drugiego toru linii sprawa ZN/4430/9494MZI/2019/1802059
napowietrznej nN 0,4kV AsXSn 4x70 mm2 L=41/55m, wymiana słupa na ROK-
10,5/12-E oraz montaż SZ-51 na ST
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 28-08-2019 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 28-08-2019 godz. 11:00
Termin składania:2019-08-28
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 04-10-2019
Przetarg nr 2 - 04-10-2019
Przetarg nr 3 - 04-10-2019
Przetarg nr 4 - 04-10-2019
Przetarg nr 5 - 04-10-2019
Przetarg nr 6 - 04-10-2019
Przetarg nr 7 - 04-10-2019
Przetarg nr 8 - 08-10-2019
Przetarg nr 9 - 08-10-2019
Przetarg nr 10 - 07-10-2019
Przetarg nr 11 - 07-10-2019
Przetarg nr 12 - 07-10-2019
Przetarg nr 13 - 04-10-2019
Przetarg nr 14 -18-09-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Elżbieta Rynkowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 39
adres email: elzbieta.rynkowska@energa.pl
Numer dokumentu:701/W/19/Rypin
Źródło: Internet i własne
Załączniki: