Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18115353 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 24/ 368 85 66
E-mail:
Opis:wykonanie robót budowlanych:
1
Żołędowo Nowe Miasto gmina wiejska nr dzial.: 70/1
Wymiana transformatora ,montaż zabezpieczeń nN ,Żołędowo ,S7-00530,P/19/049928 -przetarg
sprawa ZN/4658/7072MZI/2019/1902583
2
Łempino Raciąż gmina wiejska nr dzial.: Łempin-111/5
W - PRZETARG WYKONAWSTWO. Budowa PK+ZKP, Łempin, dz.111/5, gm. Raciąż, T751912/01, WP P/19/033266, nr inw. 21107000486/N , art.29a.
sprawa ZN/4659/7075MZI/2019/1901815
3
Łaszewo Siemiątkowo gmina wiejska nr dzial.: Łaszewo-170/1
Budowa PK+ZKP, Łaszewo, dz.170/1, gm. Siemiątkowo,WP P/19/025158 S5-01999/01, nr inw. 21107000493/N , art.29a.
sprawa ZN/4660/7075MZI/2019/1901829
4
Witkowo Raciąż gmina wiejska nr dzial.: Witkowo-26
Budowa PK+ZKP, Witkowo, dz.26, gm. Raciąż, T752191/01, WP P/19/029659, nr inw. 21107000486/N , art.29a.
sprawa ZN/4661/7075MZI/2019/1901761
5
Borkowo Kościelne Sierpc gmina wiejska ul. Młyńska nr dzial.: Borkowo Kościelne-61/1
Budowa przyłącza kablowego wraz ze złączem, Borkowo Kościelne ul. Młyńska dz.61/1, gm. Sierpc, S5-00143, WP P/19/041251, nr inw. 21107000481/N, art.29a
sprawa ZN/4662/7075MZI/2019/1902185
6
Jaworowo-Kolonia Zawidz gmina wiejska 8 nr dzial.: Jaworowo-Kolonia-125
Budowa przyłącza kablowego wraz ze złączem, Jaworowo Kolonia dz.125, gm. Zawidz, S5-00187, WP P/19/042712, nr inw. 21107000481/N, art.29a
sprawa ZN/4663/7075MZI/2019/1902088
7
Sękowo Bielsk gmina wiejska nr dzial.: Sękowo-145
W - PRZETARG WYKONAWSTWO ZGRUPx2 gm. Bielsk 1. OBI/75/1802265 Sękowo dz. 145, P/18/037210, T750578/N3, PT 206/2019+zgł (DzB), budowa KnNx2, ZKP, wymiana TR;, W - PRZETARG WYKONAWSTWO ZGRUPx2 gm. Bielsk 2. OBMBS/75/18662, przebudowa T750578/01,02, 832/0/2018/71MZE, PT 239/2019+zgł (DzB), wymiana LnNx2, PNx8, budowa KnN, ZNP.
sprawa ZN/4664/7071MZI/2019/18662/1802265
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 65 do 16-10-2019 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Pokój nr 51 - Parter data 16-10-2019 godz. 11:00
Termin składania:2019-10-16
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 06-02-2020
Przetarg nr 2 - 03-03-2020
Przetarg nr 3 - 03-03-2020
Przetarg nr 4 - 03-03-2020
Przetarg nr 5 - 03-03-2020
Przetarg nr 6 - 03-03-2020
Przetarg nr 7 Zadanie nr 1 - 24-02-2020
Przetarg nr 7 Zadanie nr 2 - 24-02-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Elżbieta Lewandowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 24/ 368 85 66
adres email: elzbieta.lewandowska@energa.pl
Numer dokumentu:797/W/19/Ciechanów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: