Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62/ 500 23 57, tel. 62/ 500 23 64
E-mail:
Opis:Wykonanie robót: Rozbudowa rozdzielni WN w stacji GPZ Koźmin Wlkp Sprawa ZP/9222/404MZ1/2019/1800733 na potrzeby przyłączenia FW Jarocin
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, p.4, 20.01.2020 godz 9:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, p.115, data 20.01.2020 godz. 11:00
Termin składania:2020-01-20
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: do 20.10.2020r
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający wymagania określone w V/arupkach Zamówienia
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie [w %]: Cena brutto [100%]

Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Wypych, w godz. 8:00-14:00, tel. 62/ 500 23 57 Adam Sobczyński, w godz. 8:00-14:00, tel. 62/ 500 23 64 adres email: anna.wypych@energa.pl adres email: adam.sobczynski@energa.pl
Numer dokumentu:825/W/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: