Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19547824 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-07-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56 470 65 34
E-mail:
Opis:Ogłoszenie
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych

1 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej 0,4 kV, Majdany 1 obw.200 sprawa ZN/3396/9494MZE/2020/1
2 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej 0,4 kV,Majdany 3 obw.100,200 sprawa ZN/3400/9494MZE/2020/1 UWAGA i PAKIET ZADAŃ i Zadanie 1 i 2 dla jednego Wykonawcy.
3 Wymiana słupów linii napowietrznej 0,4 kV,Obory 1 obw.200 sprawa ZN/3402/9494MZE/2020/1
4 Wymiana przewodów i słupów linii napowietrznej 0,4 kV ,Rudusk obw.100 sprawa ZN/3403/9494MZE/2020/1
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa- operator.pl/dostawcy_i_przetarqi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 29-07-2020 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 29-07-2020 godz. 11:00
Termin składania:2020-07-29
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 30-10-2020 Przetarg nr 2 - 30-10-2020 Przetarg nr 3 - 30-10-2020 Przetarg nr 4 - 25-09-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 100%
Termin związania z oferta: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 100%
Termin związania z oferta: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Ewelina Wiśniewska, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 65 34 adres email: Ewelina.Wisniewska@energa.pl
Numer dokumentu:433/W/20/Rypin
Źródło: Internet i własne
Załączniki: