Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19761888 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-08-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 61 47
E-mail:
Opis:wykonanie robót budowlanych:
1 Mstowo Chodecz obszar wiejski nr dział.: 0012-Mstowo-24/24 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 5 m (wcinka dł. 1 x 5 m) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P2-Rs/LZV/F na dz. 24/23-24. sprawa ZN/3939/9393MZI/2020/2000293
2 Włocławek Włocławek gmina miejska Ul. Miodowa 4 nr dział.: 2120-150 sprawa ZN/3940/9393MZI/2020/1902184
Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 dł. 17 m (od istn. słupa nr 102/P-10,5/10E na dz. 98/3) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl-Rs/LZV/LZR/F na dz. 150. Przebudowa istn. linii kablowej 0,4 kV typu YAKY 4x25mm2 na odcinku dł. 26 m.
3 Włocławek Włocławek gmina miejska Ul. Grodzka nr dział.: 40-23 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 9 m (wcinka dł. 1 x 9 m) i zabudowa szafki KRSN-00/4R-NH2/F na dz. 12. Budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 40 m (od proj. KRSN-00/4R-NH2/F na dz. 12) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl- Rs/LZV/LZR/F na dz. 23. sprawa ZN/3941/9393MZI/2020/2000442
4 Cyprianka Fabianki gmina wiejska nr dział.: 0004-Cyprianka-168/7 sprawa ZN/3942/9393MZI/2020/1901291
Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAIOCS 4x70mm2 dł. 34 m (od istn. ZK1-2L/F na dz. 168/5) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl-Rs/LZV/F na dz. 168/8.
5 Włocławek Włocławek gmina miejska Ul. Szpitalna 9/9a nr dział.: 350-32/2, 33/1 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x240mm2 dł. 36 m (wcinka dł. 2 x 18 m). Zabudowa kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-0/5R-NH2/F na dz. 32/2. Wymiana istn. transformatora 250 kVA na proj. 400 kVA w stacji transf. wnętrz. 15,75/0,42 kV "Szpitalna" STA3- 0880. Wymiana przekładników prądowych do AMI na 1000/5A (obecnie są 400/5A, bez przewodów fabrycznych - stacja wnętrzowa typu MSTt 20/630). sprawa ZN/3943/9393MZI/2020/1902005
6 Włocławek Włocławek gmina miejska Ul. Michelińska 20 nr dział.: 2080-14/1 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4xi20mm2 dł. 5 m (wcinka dł. 1 x 5 m) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl-Rs/LZV/F na dz. 14/1. sprawa ZN/3944/9393MZI/2020/2000178
7 Bobrownickie Pole Bobrowniki gmina wiejska nr dział.: 0003-Bobrownickie Pole- 172/1 Wykonanie prac budowlanych - budowa przyłącza kablowego 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 272 m (od istn. słupa nr 101 na dz. 293) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl-Rs/LZV/LZR/F na dz. 172/1. sprawa ZN/3945/9393MZI/2020/2000019
8 Skrzynki Baruchowo gmina wiejska nr dział.: 0012-Skrzynki-42/2 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 350 m (od istn. KRSN-00/4R-NH2/F na dz. 22) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl-Rs/LZV/F na dz. 42/2. sprawa ZN/3946/9393MZI/2020/1902952
9 Włocławek Włocławek gmina miejska 5 i 7 nr dział.: 2140-27/4 i 27/3 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 60 m (od istn. Pl-Rs/LZV/F na dz. 27/5) i zabudowa szafek przelotowo-pomiarowych szt. 2 typu Pl-Rs/LZV/F na dz. 27/3 i 27/4. sprawa ZN/3947/9393MZI/2020/2000440
10 Kruszyn Włocławek gmina wiejska 9 nr dział.: 0012-Kruszyn-248/3 Wykonanie prac budowlanych - budowa przyłącza kablowego 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 dł. 37 m (od istn. słupa nr 402/P-10 na dz. 248/4) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl-Rs/LZV/F na dz. 248/3. sprawa ZN/3948/9393MZI/2020/2001036
11 Lisek Fabianki gmina wiejska nr dział.: 0009-Lisek-261 Wykonanie prac budowlanych - budowa przyłącza kabi. 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 dł. 30 m (od słupa nr 2) i zabudowa szafki pomiarowej Pl-Rs/LZV/F na dz. 261. Wymiana istn. słupów na: E12/4.3 szt. 10. E12/6 szt.l. E12/10 szt.l. sprawa ZN/3949/9393MZI/2020/2000531
E12/12 szt.l, E12/15 szt.l (szt.14). Wymiana istn. przyłączy napow. AsXSn 4xl6mm2 na AsXSn 4x25mm2 dł. 99 m (29m+21m+21m+21m+7m, szt.5). Wymiana istn. transf. 20kVA na proj. 63kVA na stacji transf. napow. 15/0,42 kV "LISEK 2" STA3-0482. Wymiana istn. linii napow. 0,4 kV, AL 4x50mm2 na izolowaną typu AsXSn 4xi20mm2 dł. 700 m (745 m - od stacji do słupa nr 14.
12 Czerniewice Choceń gmina wiejska Ul. Wiejska 9 nr dział.: 0007-Czerniewice II- sprawa ZN/3950/9393MZI/2020/1902906 87/20 wykonanie prac budowalnych - wymiana istn. złącza kabi.-pomiar, nr Z9310995 typu ZK1-1L/F na proj. szafkę pomiarową P2-Rs/LZV/LZR/F. Wymiana istn. linii napow. 0,4 kV, AL 4x25mm2 na izolowaną typu AsXSn 4x95mm2 dł. 364 m (386 m - od stacji transf. PUSTKI CHOCEŃSKIE 1 do słupa nr 9). Wymiana odgał. linii napow. 0,4 kV, AL 4x25mm2 na izol. typu AsXSn 4x50mm2 dł. 95 m (100 m - od słupa nr 4 do słupa nr 4/2). Wymiana odgał. linii napow. 0,4 kV, AL 4x25mm2 na izol. typu AsXSn 4x35mm2 dł. 35 m (37 m - od słupa nr 2 do słupa nr 2/1). Wymiana słupów szt. 12.
13 Wistka Królewska Włocławek gmina wiejska nr dział.: 0033-Wistka Królewska-25/20sprawa ZN/3951/9393MZI/2020/2000320 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kabi. 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 24 m (od istn. słupa nr 406) i zabudowa szafki Pl-Rs/LZV/F na dz.25/20. Wymiana istn. linii napow. 0,4 kV, AL 4x50mm2 na izolowaną typu AsXSn 4x95mm2 dł. 242m (265 m - od stacji transf. WISTKA KRÓLEWSKA 2 do słupa nr
406). Zabudowa rozł.-bezp. SZ160.322 na słupie nr 406. Podwieszenie linii izol. typu AsXSn 4x95mm2 dł. 20 m (29 m - od stacji transf. WISTKA KRÓLEWSKA 2 do
słupa nr 201). Wymiana istn. słupów na: ŻN-10/200-szt.3, E10,5/10 szt.2 i E10,5/15 szt.l (razem szt.6).
14 Kaliska Lubień Kujawski obszar wiejski nr dział.: 0017-Kaliska-232/51 sprawa ZN/3952/9393MZI/2020/2000387 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4xi20mm2 dł. 5 m (wcinka dł. 1 x 5 m) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl-Rs/LZV/F na dz. 232/51.
15 Szpetal Górny Fabianki gmina wiejska Ul. Wiślana nr dział.: 0011-Szpetal Górny- sprawa ZN/3953/9393MZI/2020/2000026 265/15 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 16 m (wcinka dł. 2 x 8 m) i zabudowa szafki KRSN-00/4R-NH2/F na dz. 265/14. Budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4xi20mm2 dł. 71 m (od proj. KRSN-00/4R-NH2/F na dz. 265/14) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl- Rs/LZV/F na dz. 265/15.
16 Bogucin Fabianki gmina wiejska nr dział.: 0001-Bogucin-106/25 sprawa ZN/3954/9393MZI/2020/2000298 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 48 m (od istn. ZK-lb/R/P-2/F na dz. 106/19) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl-Rs/LZV/F na dz. 106/25.
17 Machnacz Brześć Kujawski obszar wiejski nr dział.: 0015-Machnacz-203/8 sprawa ZN/3955/9393MZI/2020/2000540 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 46 m (od istn. Pl-Rs/LZV/F na dz. 203/7) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl-Rs/LZV/LZR/F na dz. 203/8.
18 Grodztwo Kowal gmina wiejska nr dział.: 0009-Grodztwo-333 sprawa ZN/3956/9393MZI/2020/2001348 Wykonanie prac budowlanych - budowa przyłącza kablowego 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 dł. 20 m (od istn. słupa nr 112/Kr-10 na dz. 333) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej Pl-Rs/LZV/LZR/F na dz. 333.
19 Włocławek Włocławek gmina miejska Ul. Chłodna 43, 45 nr dział.: 420-127, 128 sprawa ZN/3961/9393MZI/2020/1902359 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 37 m (17m + 20m - od istn. Pl-Rs/LZV/F na dz. 126) i zabudowa szafek przelotowo-pomiarowych typu P2-Rs/LZV/2LZR/F na dz. 127 i 128. Wymiana istn. linii kablowej 0,4 kV typu YAKY 4x35mm2 dł. 17 m na proj. typu YAKXS 4xi20mm2 dł. 17 m (od istn. słupa nr 104/PP-10/ŻN).
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa- operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 08-09-2020 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 08-09-2020 godz. 11:00
Termin składania:2020-09-08
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 20-01-2021 Przetarg nr 2 - 20-11-2020 Przetarg nr 3 - 12-03-2021 Przetarg nr 4 - 19-11-2020 Przetarci nr 5 - 19-11-2020
Przetarg nr 6 - 12-02-2021 Przetarg nr 7 - 25-01-2021 Przetarg nr 8 - 19-12-2020 Przetarg nr 9 - 12-03-2021 Przetarg nr 10 - 16-04-2021 Przetarg nr 11 - 12-03-2021 Przetarg nr 12 - 18-12-2020 Przetarg nr 13 - 19-02-2021 Przetarg nr 14 - 10-03-2021 Przetarg nr 15 - 22-01-2021 Przetarg nr 16 - 19-02-2021 Przetarg nr 17 - 19-03-2021 Przetarg nr 18 - 25-05-2021 Przetarg nr 19 - 02-11-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy i przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 15 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 16 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 17 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 18 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 19 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Czesław Szymaniak, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 47 adres email: Czeslaw.Szymaniak@energa.pl
Numer dokumentu:533/W/20/Włocławek
Źródło: Internet i własne
Załączniki: