Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20209526 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-11-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
Adres: ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:55 6677531
E-mail:
Opis:Wykonanie robót budowlanych:
1 Braniewo Braniewo gmina miejska Ul. Stefczyka nr dzial.: 6/1
Budowa linii kablowej nN, montaż KRSN i ZZP-1 nN 0,4 kV
sprawa ZN/5288/2268MZI/2020/2000227
2 Kępina Sztum obszar wiejski nr dzial.: 73/15
Wykonanie robót budowlanych na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV. Praca w
technologii PPN.
sprawa ZN/5338/24610MZI/2020/2000810
3 Piaskowiec Ostaszewo gmina wiejska nr dzial.: 88/1
Wykonanie robót budowlanych na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV. Praca w
technologii PPN.
sprawa ZN/5339/24610MZI/2020/2000541
4 Kąty Rybackie Sztutowo gmina wiejska Ul. Krótka 1 nr dzial.: 53
Wykonanie robót budowlanych na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV. Praca w
technologii PPN.
sprawa ZN/5340/24610MZI/2020/2000362
5 Malbork Malbork gmina miejska nr dzial.: 531/5
Wykonanie robót budowlanych na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV, wymianę
transformatora, modernizację stacji transformatorowej 15/0, kV.
sprawa ZN/5341/24610MZI/2020/1902313
6 Sztutowo Sztutowo gmina wiejska Ul. Morska 7 nr dzial.: 8/11, 8/12
Wykonanie robót budowlanych na wymianę odcinka linii napowietrznej 0,4 kV,
budowę linii kablowej 0,4 kV, budowę przyłącza kablowego 0,4 kV , wymianę
przyłączy napowietrznych 0,4 kV, wymianę istniejącego zestawu złączowopomiarowego.
Praca w technologii PPN.
sprawa ZN/5342/24610MZI/2020/1903088
7 Krynica Morska Krynica Morska gmina miejska Ul. Korczaka nr dzial.: 29/55
Wykonanie robót na budowę linii kablowej 0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV,
przeniesienie do nowej lokalizacji złącza kablowego oraz zestawu złączowopomiarowego.
sprawa ZN/5343/24610MZI/2020/20062
8 ŻŻŻ - Skowronki Sztutowo gmina wiejska nr dzial.: 0002-79; 133/1; 180/3;
180/4;756; 759
Posadowienie złącza kablowego SN z układem zdalnego systemu sterowania i
nadzoru, budowa linii kablowej SN dł. ok. 18m.
sprawa ZN/5368/606MZI/2020/1801554
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: 82-300 Elbląg Ul. Piłsudskiego 19, pok. nr /sekretariat/ do 23-11-2020 godz. 09:30
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: Elbląg Ul. Piłsudskiego 19, sala nr 403 Sala konferencyjna data 23-11-2020 godz. 10:00
Termin składania:2020-11-23
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 05-03-2021
Przetarg nr 2 - 19-02-2021
Przetarg nr 3 - 19-02-2021
Przetarg nr 4 - 19-02-2021
Przetarg nr 5 - 19-02-2021
Przetarg nr 6 - 19-02-2021
Przetarg nr 7 - 19-02-2021 (umowa zostanie podpisana po akcepcji kwoty przez podmiot wnioskujący o przebudowę)
Przetarg nr 8 - 26-03-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Arkadiusz Nowak, w godz. 8:00-14:00, tel. 55 6677531
adres email: arkadiusz.nowak@energa.pl
Numer dokumentu:476/W/20/Braniewo
Źródło: Internet i własne
2020-11-20 11:16
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.