Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20778118 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-02-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 785 857 536
E-mail:
Opis:wykonanie robót budowlanych:
Opatówek Opatówek miasto Ul. św. Jana nr dział.: 434/17,435/17 sprawa ZN/1405/4141MZI/2021/2000885 Budowa przyłącza kablowego nN wraz z montażem rozłącznika napowietrznego nN - Opatówek Ul. św. Jana dz.434/17, 435/17 Ceków-Kolonia Ceków-Kolonia gmina wiejska nr dział.: 46/12 sprawa ZN/1407/4141MZI/2021/2001029 Budowa przyłącza kablowego nN - Ceków Kolonia dz.46/12 Kalisz Kalisz gmina miejska Ul. gen. Mieczysława Smorawińskiego 3c nr dział.: 4/21 sprawa ZN/1409/4141MZI/2021/2001312 Budowa przyłącza kablowego nN - Kalisz Ul. Smorawińskiego dz.4/21 Kalisz Kalisz gmina miejska Ul. Świętego Michała 21a nr dział.: 366/4, 367/5 sprawa ZN/1412/4141MZI/2021/2001859 Budowa przyłącza kablowego nN - Kalisz Ul. Św. Michała dz. nr 366/4,367/5 Kalisz Kalisz gmina miejska Ul. Józefa Wanata 6 nr dział.: 5/3 sprawa ZN/1414/4141MZI/2021/2002765 Budowa przyłącza kablowego nN _ Kalisz Ul. Wanata dz. nr 5/3
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/ Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 09-03-2021 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 09-03-2021 godz. 10:45
Termin składania:2021-03-09
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 11-06-2021 Przetarg nr 2 - 14-05-2021 Przetarg nr 3 - 14-05-2021 Przetarg nr 4 - 21-05-2021 Przetarg nr 5 - 18-06-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Daniel Matlak, w godz. 8:00-14:00, tel. 785 857 536 adres email: Daniel.Matlak@energa.pl
Numer dokumentu:244/W/21/Kalisz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: