Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21096201 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-04-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 61 49
E-mail:
Opis:Wykonanie robót budowlanych

1
Cyprianka Fabianki gmina wiejska nr dzial.: 7/11
90# Budowa przyłącza kablowego nN YAKXS 4x70SE L= 9/22 m + P2-Rs/LZV/LZR/F
sprawa ZN/2455/9494MZI/2021/2002856
2
Godziszewy Rypin gmina wiejska nr dzial.: 141/3
90# Budowa przyłącza kablowego nN YAKXS 4x70SE L= 98/114 m + P1-Rs/LZV/F
sprawa ZN/2459/9494MZI/2021/2002863
3
Ostrowitko Lipno gmina wiejska nr dzial.: 24/2
#90 Budowa przyłącza kablowego nN YAKXS 4x120SE L= 195/205 m + Montaż P1-Rs/LZV/F, Wymiana transformatora SN/nn na jednostkę o mocy 63 kVA, uproszczenie stacji
sprawa ZN/2462/9494MZI/2021/2002618
4
Rypin Rypin gmina miejska Ul. Spokojna nr dzial.: 554/3
#90Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x35SE L= 11/26 m; Montaż P1-Rs/LZV/F nrZ9411898; montaż KRSN-00/3R-NH2/F nr.Z9411897; Montaż rozłącznika SZ-41/63A
sprawa ZN/2465/9494MZI/2021/2001518
5
Rumunki Podgłodowskie Lipno gmina wiejska nr dzial.: 419/17
90# Budowa przyłącza kablowego nN YAKXS 4x70SE L= 15/18 m + P1-Rs/LZV/F
sprawa ZN/2466/9494MZI/2021/2001503
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 05-05-2021 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 05-05-2021 godz. 11:00
Termin składania:2021-05-05
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 21-06-2021
Przetarg nr 2 - 21-06-2021
Przetarg nr 3 - 23-06-2021
Przetarg nr 4 - 25-06-2021
Przetarg nr 5 - 02-07-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Marzenna Kamińska, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 49
adres email: marzenna.kaminska@energa.pl
Numer dokumentu:301/W/21/Rypin
Źródło: Internet i własne
Załączniki: