Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22517330 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 61 46
E-mail:
Opis:PAKIET DLA JEDNEGO WYKONAWCY (od zad. 1 do 8 )
1 2 3 4 5 6 7 8 Pokrzywno Gruta gmina wiejska 1A nr dział.: 50/10 88# Zabudowa złącza kablowego dla dz. nr 50/10 w m. Pokrzywno. Marusza Grudziądz gmina wiejska nr dział.: 0017-7/38 88# Budowa linii kablowej dla dz. nr 7/38 w m. Marusza. Grudziądz Ul. Jaworowa nr dział.: 11/7 88# Zabudowa złącza kablowego dla dz. nr 11/7 przy Ul. Jaworowej w Grudziądzu. Węgrowo Grudziądz gmina wiejska Ul. Miła nr dział.: 232/17 88# Zabudowa złącza kablowego dla dz. nr 232/17 przy Ul. Miłej w Węgrowie. Mokre Grudziądz gmina wiejska Ul. Zielona nr dział.: 0010-112/14 88# Zabudowa złącza kablowego dla dz. nr 112/14 przy Ul. Zielonej w m. Mokre. Mokre Grudziądz gmina wiejska Ul. Przy Lesie nr dział.: 0010-113/29 88# Budowa linii kablowej dla dz. nr 113/29 przy Ul. Przy Lesie w m. Mokre. Nowa Wieś Grudziądz gmina wiejska nr dział.: 0011-775/2 88# Zabudowa złącza kablowego dla dz. nr 775/2 w m. Nowa Wieś. Nowa Wieś Grudziądz gmina wiejska nr dział.: 0011-515/4 88# Zabudowa złącza kablowego dla dz .nr 515/4 w m. Nowa Wieś. sprawa ZN/55/9292MZI/2022/2103541 sprawa ZN/56/9292MZI/2022/2102293 sprawa ZN/57/9292MZI/2022/2102227 sprawa ZN/58/9292MZI/2022/2101142 sprawa ZN/59/9292MZI/2022/2102556 sprawa ZN/60/9292MZI/2022/2102968 sprawa ZN/61/9292MZI/2022/2102052 sprawa ZN/62/9292MZI/2022/2103112
UWAGA - INNY WZÓR OFERTY
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa- operator.pl/s/20394/procedury-requlaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 18-01-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 18-01-2022 godz. 11:00
Termin składania:2022-01-18
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 08-04-2022 Przetarg nr 2 - 08-04-2022 Przetarg nr 3 - 08-04-2022 Przetarg nr 4 - 08-04-2022 Przetarg nr 5 - 08-04-2022 Przetarg nr 6 - 08-04-2022 Przetarg nr 7 - 08-04-2022 Przetarg nr 8 - 08-04-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.enerqa-operator.pl/s/20394/procedury-requlaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): o wyborze najkorzystniejszej ofert decydować będzie najniższa cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (8 tematów) za wagą 100%. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Rafał Leissa, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 46 adres email: Rafal.Leissa@energa.pl
Numer dokumentu:9/W/22/Grudziądz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: