Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23077503 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-04-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddziaf w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 500 26 68
E-mail:
Opis:Wykonanie robót budowlanych

Chełmce Opatówek obszar wiejski 8 sprawa ZN/2815/4141MZI/2022/2201274 507.22# Wymiana złącza kablowego nN na rozdzielnicę KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH0O/F- Chełmce 8 Żelazków Żelazków gmina wiejska 78 nr dział.: 409 sprawa ZN/2816/4141MZI/2022/2201284 507.22# Budowa przyłącza napowietrznego nN, wymiana Transformatora SN/nN -Żelazków 78 dz. nr 409
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/ Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 28-04-2022 godz. 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 28-04-2022 godz. 10:15
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 28-04-2022 godz. 10:15
Termin składania:2022-04-28
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 05-08-2022 Przetarg nr 2 - 05-08-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [90%), Zadanie: 1 Czas wysączenia [10%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Włodzimierz Dolat, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 26 68 adres email: Wlodzimierz.Dolat@energa.pl
Numer dokumentu:531/W/22/Kalisz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: