Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23126931 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-04-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 58 527 927
E-mail:
Opis:Ogłoszenie nr 700/W/22/Gdańsk
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska Ul. Mieczysława Boguckiego 21B nr dzial.: 141-245
32# Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV dla zasilania domu jednorodzinnego na
podstawie projektu budowlano - wykonawczego nr UD 1/464/2021.
sprawa ZN/3826/3131MZI/2022/2102302
2 Chwaszczyno Żukowo obszar wiejski - nr dzial.: Chwaszczyno-768/19
32# Wymiana istniejącego złącza kablowego nn-0,4kV na zestaw kablowo -
pomiarowy typu KRSN-00/4R-NH2/F + P4/F dla zasilania domów jednorodzinnych
na podstawie WP- P/21/011885 i P/21/011895.
sprawa ZN/3846/3131MZI/2022/2200210
3 Gdańsk Gdańsk gmina miejska Ul. Tadeusza Jasińskiego 41 nr dzial.: 48-25/18
32# Wyposażenie istniejącego złącza kablowego- pomiarowego w wyłącznik
taryfowy 25 A dla zasilania oświetlenia terenu na podstawie WP- P/21/097244.
sprawa ZN/3847/3131MZI/2022/2200261
4 Gdańsk Gdańsk gmina miejska Ul. Karkonoska 16 nr dzial.: 74-419/2
32# Wymiana istniejącego złącza kablowego nn-0,4kV na rozdzielnicę kablową typu
P1-Rs/LZV/LZR/F dla zasilania budynku gospodarczego na podstawie WPP/
21/042210.
sprawa ZN/3848/3131MZI/2022/2200009
5 Gdańsk Gdańsk gmina miejska Ul. Piotra Norblina 27 nr dzial.: 209,247,248
32# Wymiana istniejącego złącza kablowego nn-0,4kV na rozdzielnicę kablową typu
KRSN-PP/2R+1R-NH2/F dla zasilania obiektu usługowego na podstawie WPP/
21/087001/2.
sprawa ZN/3849/3131MZI/2022/2200006
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 06-05-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 06-05-2022 godz. 09:20
Termin składania:2022-05-06
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 08-07-2022
Przetarg nr 2 - 24-06-2022
Przetarg nr 3 - 24-06-2022
Przetarg nr 4 - 24-06-2022
Przetarg nr 5 - 24-06-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Klaudia Wołowska, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 58 527 9270
adres email: Klaudia.Wolowska@energa.pl
Numer dokumentu:700/W/22/Gdańsk
Źródło: Internet i własne
Załączniki: