Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23187874 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 348 30 84
E-mail:
Opis:1
Zielona Huta Konarzyny gmina wiejska nr dzial.: Zielona Huta-86/2
947.22#Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV - budowa szafki pomiarowej PS-Rs + uzgodnienie wejścia na nieruchomość. Wymagana realizacja zadania w technologii PPN
sprawa ZN/2947/8257MZI/2022/2201828
2
Buchowo Debrzno obszar wiejski nr dzial.: Strzeczona-722/29
947.22#Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV - budowa szafki pomiarowej PS-Rs + uzgodnienie wejścia na nieruchomość. Wymagana realizacja zadania w technologii PPN
sprawa ZN/2949/8257MZI/2022/2201799
3
Zielona Chocina Konarzyny gmina wiejska nr dzial.: Zielona Chocina-553
947.22#Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV - budowa szafki pomiarowej PS-Rs + uzgodnienie wejścia na nieruchomość. Wymagana realizacja zadania w technologii PPN
sprawa ZN/2952/8257MZI/2022/2201763
4
Człuchów Człuchów gmina miejska Ul. Towarowa nr dzial.: Człuchów-8/13
947.22#Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV w trybie art. 29a Prawa Budowlanego (dokumentacja uproszczona). Wymagana realizacja zadania z wyłączeniem 4h
sprawa ZN/2954/8257MZI/2022/2201748
5
Kleśnik Przechlewo gmina wiejska 47 nr dzial.: Lisewo-339
947.22#Wymiana złącza na P3-Rs/LZV/F. Wymagana realizacja zadania z wyłączeniem 4h
sprawa ZN/2955/8257MZI/2022/2201718
6
Człuchów Człuchów gmina miejska Ul. Różana nr dzial.: Człuchów-21/8
947.22#Wymiana złącza na P3-Rs/LZV/LZR/F. Wymagana realizacja zadania z wyłączeniem 4h.
sprawa ZN/2957/8257MZI/2022/2201653
7
Strzeczona Debrzno obszar wiejski nr dzial.: Strzeczona-117/25
947.22# Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV. Wymagana realizacja zadania w technologii PPN
sprawa ZN/2958/8257MZI/2022/2104137
8
Sąpolno Przechlewo gmina wiejska nr dzial.: Sąpolno-120/8
947,22#Rozbudowa kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej 0,4kV. Wymagana realizacja zadania technologii PPN
sprawa ZN/2959/8257MZI/2022/2104049
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, 75-950 Koszalin Ul. Morska 10, Biuro Podawcze pok. 100 do 18-05-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, otwarcie ofert jest niejawne, pok. 106 parter, siedziba Oddziału Koszalin data 18-05-2022 godz. 11:20
Termin składania:2022-05-18
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 19-07-2022
Przetarg nr 2 - 19-07-2022
Przetarg nr 3 - 19-07-2022
Przetarg nr 4 - 09-09-2022
Przetarg nr 5 - 20-07-2022
Przetarg nr 6 - 11-07-2022
Przetarg nr 7 - 03-08-2022
Przetarg nr 8 - 03-08-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie
Ogłoszenie nr 389/W/22/Człuchów
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Danuta Jadwiszczak, w godz. 8:00-14:00, tel. 94 348 30 84
adres email: Danuta.Jadwiszczak@energa.pl
Numer dokumentu:389/W/22/Człuchów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: