Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23213193 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-05-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
podlaskie, pow. białostocki
warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 61 49
E-mail:
Opis:1 Gołkówko Bartniczka gmina wiejska nr dzial.: 25/3 sprawa ZN/3894/9595MZI/2022/2102190 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x35 dł. 22m z szafką P1-Rs/LZV/LZR/F w m. Gołkówko, dz. nr 25/3
2 Górzno-Wybudowanie Górzno obszar wiejski nr dzial.: 428/3 sprawa ZN/3896/9595MZI/2022/2102054 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x70 dł. 42m z szafką P1-Rs/LZV/LZR/F w m. Górzno-Wybudowanie, dz. nr 428/3
3 Wierzchownia Górzno obszar wiejski nr dzial.: 15/1 sprawa ZN/3897/9595MZI/2022/2102389 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x35 dł. 20m z szafką P1-Rs/LZV/LZR/F w m. Wierzchownia, dz. nr 15/1
4 Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyń gmina miejska 21 nr dzial.: 661/5 sprawa ZN/3898/9595MZI/2022/2102157 795.22# Budowa odcinka linii kablowej YAKXS 4x35 dł. 3m z szafką P1-Rs/LZV/LZR/F w Golubiu-Dobrzyniu, dz. nr 661/5
5 Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyń gmina miejska nr dzial.: 366/18 sprawa ZN/3899/9595MZI/2022/2102146 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x120 dł. 23m z szafką P2-Rs/LZV/LZR/F w Golubiu-Dobrzyniu, dz. nr 366/18
6 Karbowo Brodnica gmina wiejska Ul. Sezamkowa nr dzial.: 122/100 sprawa ZN/3902/9595MZI/2022/2101738 795.22# Budowa odcinka linii kablowej YAKXS 4x70 dł. 6 m z rozdzielnicą KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F w m. Karbowo, dz. nr 122/100
7 Tereszewo Kurzętnik gmina wiejska 131 C nr dzial.: 126/17 sprawa ZN/3903/9595MZI/2022/2103374 795.22# Budowa odcinka linii kablowej YAKXS 4x70 dł. 14 m z szafką P1-Rs/LZV/LZR/F w m. Tereszewo, dz. nr 126/17
8 Karbowo Brodnica gmina wiejska Ul. Rumiankowa nr dzial.: 339/27 sprawa ZN/3904/9595MZI/2022/2101659 795.22# Budowa odcinka linii kablowej YAKXS 4x70 dł. 7 m z szafką P1-Rs/LZV/LZR/F w m. Karbowo, dz. nr 339/27
9 Górzno Górzno miasto nr dzial.: 227/1 sprawa ZN/3905/9595MZI/2022/2101823 795.22# Budowa odcinka linii kablowej YAKXS 4x120 dł. 16 m z szafką P2-Rs/LZV/LZR/F w m. Górzno, dz. nr 227/1
10 Wybudowanie Michałowo Brodnica gmina wiejska Ul. Polna nr dzial.: 2101/12 sprawa ZN/3906/9595MZI/2022/2102454 795.22# Budowa odcinka linii kablowej YAKXS 4x120 dł. 14 m z szafką KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F w m. Wybudowanie Michałowo, dz. nr 2101/12
11 Karbowo Brodnica gmina wiejska Ul. Olsztyńska nr dzial.: 443/41 sprawa ZN/3907/9595MZI/2022/2102196 795.22# Budowa odcinka linii kablowej YAKXS 4x70 dł. 5 m z szafką P2-Rs/LZV/LZR/F w m. Karbowo, dz. nr 443/41
12 Jajkowo Brzozie gmina wiejska nr dzial.: 376 sprawa ZN/3908/9595MZI/2022/2102374 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x120 dł. 58 m z szafką P1-Rs/LZV/LZR/F w m. Jajkowo, dz. nr 376
13 Tomaszewo Osiek gmina wiejska nr dzial.: 40 sprawa ZN/3910/9595MZI/2022/2102494 795.22# Budowa przyłącza kablowe YAKXS 4x120 l. 107 m z P3-Rs/LZV/LZR/F w m. Tomaszewo, dz. nr 40
14 Wybudowanie Michałowo Brodnica gmina wiejska Ul. Działkowa nr dzial.: 2027/41 sprawa ZN/3911/9595MZI/2022/2200832 795.22# Dobudowa szafki P1-Rs/LZV/LZR/F w m. Wybudowanie Michałowo, dz. nr 2027/14
15 Mroczno Grodziczno gmina wiejska nr dzial.: 198/1 sprawa ZN/3912/9595MZI/2022/2100795 795.22# Budowa przyłącza kablowe YAKXS 4x70 l. 78 m, P1-Rs/LZV/LZR/F w m. Mroczno dz.198/1
16 Małe Pułkowo Dębowa Łąka gmina wiejska nr dzial.: 160/2 sprawa ZN/3913/9595MZI/2022/2201002 795.22# Zabudowa rozdzielnicy stacyjnej i uproszczenie stacji (wg odrębnego opracowania) Małe Pułkowo 1 w m. Małe Pułkowo
17 Radomno Nowe Miasto Lubawskie gmina wiejska nr dzial.: 32 sprawa ZN/3914/9595MZI/2022/20055 795.22# Przebudowa linii niskiego napięcia nn w m. Radomno, dz. nr 32
18 Szabda Brodnica gmina wiejska nr dzial.: 156/8, 156/9 sprawa ZN/3915/9595MZI/2022/2101638 795.22# Budowa linii kablowej YAKXS 4x120 dł. 176 m z szafkami P2-Rs/LZV/LZR/F, P1-Rs/LZV/LZR/F -2 szt. w m. Szabda, dz. nr 156/8, 156/9
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-
operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 24-05-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 24-05-2022 godz.
Termin składania:2022-05-24
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 19-08-2022
Przetarg nr 2 - 19-08-2022
Przetarg nr 3 - 19-08-2022
Przetarg nr 4 - 19-08-2022
Przetarg nr 5 - 19-08-2022
Przetarg nr 6 - 15-07-2022
Przetarg nr 7 - 22-08-2022
Przetarg nr 8 - 01-08-2022
Przetarg nr 9 - 19-08-2022
Przetarg nr 10 - 19-08-2022
Przetarg nr 11 - 19-08-2022
Przetarg nr 12 - 19-08-2022
Przetarg nr 13 - 19-08-2022
Przetarg nr 14 - 03-08-2022
Przetarg nr 15 - 23-08-2022
Przetarg nr 16 - 10-08-2022
Przetarg nr 17 - 21-07-2022
Przetarg nr 18 - 21-07-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 15 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 16 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 17 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 18 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Marzenna Kamińska, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 49 adres email: marzenna.kaminska@energa.pl
Numer dokumentu:520/W/22/Brodnica
Źródło: Internet i własne
Załączniki: