Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23455390 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-06-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 61 48
E-mail:
Opis:1 Chalno Topólka gmina wiejska nr dział.: Chalno-99 796.22# Wykonanie robót budowlanych sprawa ZN/4991/9696MZI/2022/2102443
2 Raciążek Raciążek gmina wiejska Ul. Nadgórna nr dział.: Raciążek-483 796.22# Wykonanie robót budowlanych sprawa ZN/4992/9696MZI/2022/2102700
3 Radziejów Radziejów gmina miejska Ul. Objezdna nr dział.: Radziejów-53/2 796.22# Wykonanie robót budowlanych sprawa ZN/4993/9696MZI/2022/2102720
4 Przywieczerzyn Lubanie gmina wiejska nr dział.: Przywieczerzyn Kolonia-122/6 796.22# Wykonanie robót budowlanych sprawa ZN/4994/9696MZI/2022/2103357
5 Miłachówek Topólka gmina wiejska nr dział.: Miłachówek-176/2, 176/6 796.22# Wykonanie robót budowlanych sprawa ZN/4995/9696MZI/2022/2103425
6 Stefanowo Bytoń gmina wiejska nr dział.: Stefanowo-146/53, 146/52, 146/50, 146/54, 146/51 796.22# Wykonanie robót budowlanych sprawa ZN/4996/9696MZI/2022/2103530
7 Galonki Topólka gmina wiejska nr dział.: Galonki -53/3 796.22# Wykonanie robót budowlanych sprawa ZN/4997/9696MZI/2022/2103604
8 Ciechocinek Ciechocinek gmina miejska Ul. Profesora Lorentowicza 13 nr dział.: Ciechocinek-925/2 796.22# Wykonanie robót budowlanych sprawa ZN/4998/9696MZI/2022/2103720
9 Piotrków Kujawski Piotrków Kujawski miasto Ul. Dworcowa nr dział.: Piotrków Kujawski-1679 796.22# Wykonanie robót budowlanych sprawa ZN/4999/9696MZI/2022/2103733
10 Chalno Topólka gmina wiejska nr dział.: Chalno-42/3 796.22# Wykonanie robót budowlanych sprawa ZN/5000/9696MZI/2022/2103874
11 Rożno-Parcele Aleksandrów Kujawski gmina wiejska nr dział.: Rożno-Parcele-208/30, 208/16, 208/25, 208/26, 208/27 796.22# Wykonanie robót budowlanych sprawa ZN/5001/9696MZI/2022/2103050
12 Miłachówek Topólka gmina wiejska nr dział.: Miłachówek-184/21 796.22# Wykonanie robót budowlanych. sprawa ZN/5002/9696MZI/2022/2103846
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 12-07-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 12-07-2022 godz. 11:00
Termin składania:2022-07-12
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 22-09-2022 Przetarg nr 2 - 22-09-2022 Przetarg nr 3 - 21-09-2022 Przetarg nr 4 -22-09-2022 Przetarg nr 5 - 22-09-2022 Przetarg nr 6 - 22-09-2022 Przetarg nr 7 -22-09-2022 Przetarg nr 8 -22-09-2022 Przetarg nr 9 -22-09-2022 Przetarg nr 10 - 22-09-2022 Przetarg nr 11 -07-10-2022 Przetarg nr 12 - 07-10-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s720394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Ewa Blekicka, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 48 adres email: Ewa.Blekicka@energa.pl
Numer dokumentu:652/W/22/Radziejów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: