Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23652837 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-08-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 6140
Opis:1 Brodnica Brodnica gmina miejska Ul. 18 Stycznia nr dział.: 32 sprawa ZN/6018/9595MZI/2022/2102978 795.22# Budowa odcinka linii kablowej YAKXS 4x35 dł. 12 m z szafką Pl-Rs/LZV/LZR/F w Brodnicy, dz. nr 32
2 Grabowiec Bobrowo gmina wiejska 18 A nr dział.: 77/3 sprawa ZN/6019/9595MZI/2022/2103372 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x70 dł. 43 m z szafką Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Grabowiec, dz. nr 77/3
3 Nowawieś Golub-Dobrzyń gmina wiejska 8 A nr dział.: 57/4 sprawa ZN/6020/9595MZI/2022/2101914 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x35 dł. 47 m z szafką Pl-Rs/LZV/LZR/F, wymiana transformatora na jed. o mocy 63 kVA oraz wg odrębnego opracowania uproszczenie stacji Nowa Wieś 3 GD w m. Nowa Wieś, dz nr 57/4
4 Szczuka Brodnica gmina wiejska nr dział.: 319/1, 319/2 sprawa ZN/6021/9595MZI/2022/22055 795.22# Przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia oraz przyłącza kablowego w m. Szczuka, dz. nr 319/1, 319/2
5 Wybudowanie Michałowo Brodnica gmina wiejska Ul. Działkowa 40D nr dział.: sprawa ZN/6022/9595MZI/2022/2103075 2018/6
795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x701.15 m, Pl-Rs/LZV/LZR/F w m.
Wybudowanie Michałowo
6 Gorczenica Brodnica gmina wiejska nr dział.: 44/6 sprawa ZN/6023/9595MZI/2022/2102830 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x120 dł. 24 m z rozdzielnicą KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F oraz zabudowa rozdzielnicy stacyjnej i uproszczenie stacji (również wg odrębnego opracowania) Gorczenica 5 w m. Gorczenica, dz. nr 44/6
7 Sumówko Zbiczno gmina wiejska nr dział.: 225/2 sprawa ZN/6024/9595MZI/2022/2103458 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x120 dł. 39 m z KRSN-P2/2F-NH2/2F-NH00/F oraz zabudowa rozdzielnicy stacyjnej i (również wg odrębnego opracowania)uproszczenie stacji Sumówko 3 w m. Sumówko, dz. nr 225/2
8 Buk Góralski Jabłonowo Pomorskie obszar wiejski nr dział.: 93/2 sprawa ZN/6025/9595MZI/2022/2102098 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x35 1. 38 m z szafką Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Buk Góralski, dz. nr 93/2
9 Ciche Zbiczno gmina wiejska nr dział.: 134/1 sprawa ZN/6026/9595MZI/2022/2102644 795.22 Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x70 1. 227 m z szafką Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Ciche, dz. nr 134/1
10 Gorczenica Brodnica gmina wiejska nr dział.: 69/8 sprawa ZN/6027/9595MZI/2022/2102956 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x70 dł. 59 m z szafką Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Gorczenica, dz. nr 69/8
11 Szabda Brodnica gmina wiejska nr dział.: 30/5 sprawa ZN/6028/9595MZI/2022/2103227 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x70 dł. 51 m z szafką Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Szabda, dz. nr 30/5
12 Brodnica Brodnica gmina miejska Ul. Ustronie nr dział.: 1474/4 sprawa ZN/6029/9595MZI/2022/2102980 795.22# Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 dł. 8 m z szafką Pl-Rs/LZV/LZR/F w Brodnicy, dz. nr 1474/4
13 Grzybno Bobrowo gmina wiejska nr dział.: 37/32 sprawa ZN/6030/9595MZI/2022/2103137 795.22# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x35 dł. 37 m z KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F w m. Grzybno, dz. nr 37/32
14 Brodnica Brodnica gmina miejska Ul. Sądowa nr dział.: 20/3 sprawa ZN/6031/9595MZI/2022/2103133 795.22 Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x35 dł. 28 m z Pl-Rs/LZV/LZR/F w Brodnicy, dz. nr 20/3
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytYCzne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 10-08-2022 godz. 08:00
Termin składania:2022-08-10
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 21-10-2022 Przetarg nr 2 - 21-10-2022 Przetarg nr 3 -21-10-2022 Przetarg nr 4 - 21-10-2022
Przetarg nr 5 -21-10-2022 Przetarg nr 6 -21-10-2022 Przetarg nr 7 - 21-10-2022 Przetarg nr 8 -21-10-2022 Przetarg nr 9 - 21-10-2022 Przetarg nr 10 - 21-10-2022 Przetarg nr 11 - 21-10-2022 Przetarg nr 12 - 21-10-2022 Przetarg nr 13 -21-10-2022 Przetarg nr 14 - 21-10-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedurv-requlaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100% j
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Iwona Manikowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 6140 adres email: iwona.manikowska@energa.pl
Numer dokumentu:802/W/22/Brodnica
Źródło: Internet i własne
Załączniki: