Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23827990 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-09-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 500 23 30
E-mail:
Opis:Lubstów Sompolno obszar wiejski Ul. Konińska 6A nr dział.: 51/3 sprawa ZN/6266/4747MZI/2022/2103358 556.22# Budowa przyłącza kablowego dla zasilania dz. w m. Lubstów. YAKXS 4X 35 mm2 83 mb. P1-RS/LZV/F. Drzewce Osiek Mały gmina wiejska nr dział.: 2/7 sprawa ZN/6267/4747MZI/2022/2201009 556.22# Budowa linii kablowej dla zasilania dz. w m. Drzewce. YAKXS 4X120 mm2 82 mb. P2-RS/LZV/F
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedurY-regulammy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 15-09-2022 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 15-09-2022 godz. 10:45
Termin składania:2022-09-15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 09-12-2022 Przetarg nr 2 - 09-12-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 2 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 2 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofert?;: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Daniel Matlak, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 23 30 adres email: Daniel.Matlak@energa.pl
Numer dokumentu:1193/W/22/Koło
Źródło: Internet i własne
Załączniki: