Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23916889 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-09-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 58 527 927
E-mail:
Opis:1
Puzdrowo Sierakowice gmina wiejska nr dzial.: 348/1
36.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 348/1 w miejscowości Puzdrowo
sprawa ZN/9578/3535MZI/2022/2200411
2
Węsiory Sulęczyno gmina wiejska nr dzial.: 112, 115
36.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 112, 115 w miejscowości Węsiory
sprawa ZN/9580/3535MZI/2022/2201132
3
Sitno Kartuzy obszar wiejski nr dzial.: 43/8
36.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania studni głębinowej na dz. 43/8 w miejscowości Sitno
sprawa ZN/9581/3535MZI/2022/2106206
4
Kistowo Sulęczyno gmina wiejska nr dzial.: 242
36.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 242 w miejscowości Kistowo
sprawa ZN/9583/3535MZI/2022/2106002
5
Pępowo Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 196/2
36.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 196/2 w miejscowości Pępowo.
sprawa ZN/9584/3535MZI/2022/2200589
6
Somonino Somonino gmina wiejska Ul. Witosławy nr dzial.: 894/8
36.22#Wymiana istniejącego złącza Z3508990 (KRSN-00/2R-NH2/F) na złącze manewrowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F dla zasilania domu jednorodzinnego na dz. 894/8 w m. Somonino gm. Somonino.
sprawa ZN/9586/3535MZI/2022/2204514
7
Otomino Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 26/48
36.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 26/48 w miejscowości Otomino.
sprawa ZN/9587/3535MZI/2022/2201270
8
Ostrzyce Somonino gmina wiejska Ul. Droga Kaszubska 35 A nr dzial.: 66/1
36.22#Zainstalowanie szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F przy ścianie budynku w miejscu wejścia kabla do budynku - kabel wchodzący do złącza kablowego wypiąć i wprowadzić do nowej szafki pomiarowej dla zasilania domu jednorodzinnego na dz. 66/1 w m. Ostrzyce gm Somonino.
sprawa ZN/9588/3535MZI/2022/2204513
9
Egiertowo Somonino gmina wiejska Ul. Kartuska 3 nr dzial.: 57/14
36.22#Zainstalowanie szafki pomiarowej PNS-Rs na budynku (sł. 203) dla zasilania domu jednorodzinnego na dz. 57/14 Egiertowo gm. Somonino.
sprawa ZN/9589/3535MZI/2022/2204712
10
Borowo Kartuzy obszar wiejski Ul. Polna nr dzial.: 187/23
36.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 187/23 w miejscowości Borowo.
sprawa ZN/9600/3535MZI/2022/2200645
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 30-09-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 30-09-2022 godz. 09:40
Termin składania:2022-09-30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 13-01-2023
Przetarg nr 2 - 13-01-2023
Przetarg nr 3 - 13-01-2023
Przetarg nr 4 - 13-01-2023
Przetarg nr 5 - 13-01-2023
Przetarg nr 6 - 13-01-2023
Przetarg nr 7 - 13-01-2023
Przetarg nr 8 - 13-01-2023
Przetarg nr 9 - 13-01-2023
Przetarg nr 10 - 13-01-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
11)
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Klaudia Sadowska, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 58 527 9270
adres email: Klaudia.Wolowska@energa.pl
Numer dokumentu:1676/W/22/Kartuzy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: