Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23963291 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-09-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
pomorskie, pow. bytowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 348 30 84
E-mail:
Opis:wykonanie robót budowlanych
1
Niedarzyno Borzytuchom gmina wiejska nr dzial.: 95/5
946.22# budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 95/5 w m. Niedarzyno zgodnie z WP-P/22/063951.
sprawa ZN/6319/8459MZI/2022/2203895
2
Wołcza Wielka Miastko obszar wiejski nr dzial.: 6/41
946.22# W stacji transformatorowej Wołcza Mała 04-0588 wymiana transformatora na 160kVA oraz budowa przyłącza kablowego dla zasilania dz. nr 6/41 w m. Wołcza Mała wg WP-P/21/054197.
sprawa ZN/6320/8459MZI/2022/2202700
3
Koczała Koczała gmina wiejska Ul. Leśna nr dzial.: 751
946.22# budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 751 w m. Koczała Ul. Leśna zgodnie z WP-P/22/019079.
sprawa ZN/6321/8459MZI/2022/2203276
4
Trzyniec Koczała gmina wiejska nr dzial.: 6332/7
946.22# Budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 6332/7 w m. Trzyniec zgodnie z WP-P/22/009039.
sprawa ZN/6322/8459MZI/2022/2202777
5
Ząbinowice Bytów obszar wiejski nr dzial.: .-96/10
946.22# montaż rozłącznika SZ56 na słupie nr 214 i budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 96/10 w m. Ząbinowice zgodnie z WP-P/22/013574.
sprawa ZN/6323/8459MZI/2022/2202963
6
Dąbrówka Borzytuchom gmina wiejska nr dzial.: 105/9
946.22# budowa linii kablowej do zasilania dz. nr 105/9 w m. Dąbrówka zgodnie z WP-P/22/009039.
sprawa ZN/6324/8459MZI/2022/2202555
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, 75-950 Koszalin Ul. Morska 10, Biuro Podawcze pok. 103 do 18-10-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 105 parter, siedziba Oddziału Koszalin data 18-10-2022 godz. 11:15 ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie Ogłoszenie nr 861/W/22/Bytów o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych
Termin składania:2022-10-18
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 20-03-2023
Przetarg nr 2 - 20-02-2023
Przetarg nr 3 - 20-02-2023
Przetarg nr 4 - 20-02-2023
Przetarg nr 5 - 20-02-2023
Przetarg nr 6 - 20-01-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Danuta Jadwiszczak, w godz. 8:00-14:00, tel. 94 348 30 84
adres email: Danuta.Jadwiszczak@energa.pl
Numer dokumentu:861/W/22/Bytów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: