Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24063719 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-10-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:094 348 3168
E-mail:
Opis:1
Dębsko Kalisz Pomorski obszar wiejski nr dzial.:
--11/4, --294, --296/6, --296/7, --296/9
948.22# Przyłączenie do sieci FW Dębsko w m-ści Dębsko.
sprawa ZN/6641/505MZI/2022/1801380
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, 75-950 Koszalin, Ul. Morska 10, Biuro Podawcze, p.100
do 27-10-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, 75-950 Koszalin Ul. Morska 10, Budynek ,,A", pok. 101, data 27-10-2022 godz. 11:10
Termin składania:2022-10-27
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 28-02-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Adrian Żmudziński, w godz. 8:00-14:00, tel. 094 348 3168
adres email: adrian.zmudzinski2@energa.pl
Numer dokumentu:908/W/22/Oddział Koszalin, ZN/6641/505MZI/2022/1801380
Źródło: Internet i własne
Załączniki: