Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25147222 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 24 / 368 82 54
E-mail:
Opis:1
Kaszewy Tarnowskie Krzyżanów gmina wiejska nr dzial.: Kaszewy Tarnowskie-73/1 i 74
868.23# Przetarg, W- Wykonawstwo, Gmina Krzyżanów, Kaszewy Tarnowskie, T730246, budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem w celu zasilenia dz. 73/1 i 74, WP P/22/065095. Zgłoszenie. PT nr wew. (60/2023).
sprawa ZN/1432/7373MZI/2023/2203189
2
Nowe Kanigowo Bodzanów obszar wiejski nr dzial.: 141902_2.0013 Nowe Kanigowo-38/4
866.23# - W - PRZETARG WYKONAWSTWO gm. Bodzanów (w) OBI/71/2201306 Nowe Kanigowo dz. 38/4, P/22/010493, S1-00314/01, PT 87/2023+zgł (DzB), wymiana SN/nN i AMI, LnN, budowa KnN, ZKP.
sprawa ZN/1434/7171MZI/2023/2201306
3
Płock gmina miejska Ul. Szpitalna nr dzial.: 146201_1.0003 Płock Maszewo-467/20
866.23#PRZETARG WYKONAWSTWO Płock Ul. Szpitalna S1-1387 dz. 467/20 proj. 96/23 - zgłoszenie. Budowa przyłącza kablowego, złącza kablowo-pomiarowego, P/21/032131, obwód 01
sprawa ZN/1435/7171MZI/2023/2202922
4
Niechodzin Ciechanów gmina wiejska nr dzial.: 75/15
867.23# Budowa linii kablowej nN, P/22/071721, Przyłącze do: Niechodzin, Nr działki: 75/15, S2-1181 - przetarg
sprawa ZN/1436/7272MZI/2023/2202975
5
Goszczyce Średnie Baboszewo gmina wiejska nr dzial.: 356/13
867.23# Wymiana słupa SN, budowa linii kablowej SN, napow. stacji transf., linii kablowej nN Przyłącze do: Goszczyce Średnie, Nr działki: 356/13 - przetarg
sprawa ZN/1437/7272MZI/2023/2203157
6
Ciechanów gmina miejska nr dzial.: 1585/2 1586/2 1587/3 1585/3 1586/1 1587/2
867.23# Budowa linii kablowej nN, Wniosek nr P/23/011839 Przyłącze do: Ciechanów Nr działki: 1585/2, 1586/2, 1587/3, 1585/3, 1586/1, 1587/2, T721808, OBI/72/2203104 - przetarg
sprawa ZN/1438/7272MZI/2023/2203104
7
Przyborowice Górne Załuski gmina wiejska nr dzial.: 43/10
867.23# Budowa linii kablowej nN, sieci SN, napowietrznej stacji transformatorowej słupowej, Wniosek nr P/21/100709, Przyłącze do: Przyborowice Górne, Nr działki: 43/4, Wniosek nr P/22/034911, Przyłącze do Przyborowice Górne, Nr działki: 43/5, nowa T771608 - przetarg
sprawa ZN/1439/7272MZI/2023/2104708
8
Płock gmina miejska Ul. Królewiecka 24 nr dzial.: 146201_1. 0008 Śródmieście-1418
866.23#PRZETARG WYKONAWSTWO Płock Ul. Królewiecka 24 S1-26 dz. 1418 proj. 299/22 - zgłoszenie (dziennik budowy). Budowa linii kablowej nn, złącza kablowego , P/20/025251 kont. P/22/076913, obwód 07
sprawa ZN/1440/7171MZI/2023/2103616
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Płocku
Ogłoszenie nr 211/W/23/Kutno
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 65 do 18-05-2023 godz. 10:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Pokój nr 51 - Parter data 18-05-2023 godz. 11:00
Termin składania:2023-05-18
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 10-08-2023
Przetarg nr 2 - 12-10-2023
Przetarg nr 3 - 20-10-2023
Przetarg nr 4 - 10-01-2024
Przetarg nr 5 - 19-01-2024
Przetarg nr 6 - 15-03-2024
Przetarg nr 7 - 30-10-2023
Przetarg nr 8 - 20-10-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
11)
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Pietrzak, w godz. 8:00-14:00, tel. 24 / 368 82 54
adres email: malgorzata.pietrzak@energa.pl
Numer dokumentu:211/W/23/Kutno
Źródło: Internet i własne
Załączniki: