Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25229065 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-05-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62-5002 355
E-mail:
Opis:1 241.23# Przyłączenie do sieci SN Gospodarstwa Rolnego Marszew Gm. Pleszew sprawa ZN/3370/404MZI/2023/2300708 Marszew Pleszew obszar wiejski nr dział.: 22/6, 21/6, 21/11, 21/12 241.23# Przyłączenie do sieci SN Gospodarstwa Rolnego Marszew Gm. Pleszew
2 Twardów Kotlin gmina wiejska nr dział.: 181 sprawa ZN/3369/404MZI/2023/2203437 241.23# Przyłączenie do sieci SN elektrowni słonecznej" Twardów I" Twardów dz. 181 gm. Kotlin
3 Rączyce Odolanów obszar wiejski nr dział.: Raczyce-35/2 sprawa ZN/3371/404MZI/2023/2104695 282.23# Wykonanie robót: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Elektrowni Biogazowej "Biopark Barycz" w m. Rączyce dz. 35/2
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 4 do 12-06-2023 godz. 09:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 12-06-2023 godz. 10:30
Termin składania:2023-06-12
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 02-10-2023 Przetarg nr 2 - 27-10-2023 Przetarg nr 3 - 20-10-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
10) Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [90%] Zadanie: 1 Czas wyłączenia 10%
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Maciej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355 adres email: maciej.wozny@energa.pl
Numer dokumentu:657/W/23/Oddział Kalisz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: