Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17014988 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
Adres: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 675 3162, 42 675 10 60
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Zgierz-Pabianice. Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Glinnik Aleja Bukowa dz nr 177/8, 177/28, zgodnie z dokumentacją projektową nr 11p zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Specyfikacja techniczna
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, pod adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00
15. Na opakowaniu zawierającym ofertę należy zamieścić następujące informacje:
,,PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Wydział Zamówień",
oznaczenie pieczęcią lub dane Wykonawcy oraz ,,Postępowanie do 50 000 zł",
Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Glinnik Aleja Bukowa dz nr 177/8, 177/28, zgodnie z dokumentacją projektową nr 11p. - nr ogłoszenia GZM/0152/AK/2019".
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego faktu np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
16. Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2019 r. o godz. 0900.
Otwarcie ofert:Sesja otwarcia ofert rozpoczyna się w tym samym dniu o godz. 1000, bez udziału Wykonawców
Termin składania:2019-03-25
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - 3 miesiące od daty podpisania umowy
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Uwagi:Kryterium oceny ofert -
5. Zamawiający ofert częściowych.
Termin związania ofertą - 45 dni od daty otwarcia ofert
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Agnieszka Kupaj, tel. 42 675 3162; fax. 42 675 10 60
email: Agnieszka.kupaj@pgedystrybucja.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Wykaz osób
Numer dokumentu:GZM/0152/AK/2019
Źródło: Internet i własne