Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14759145 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-01-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62-5002 355
Opis:1 Konin Konin gmina miejska ul. Torowa nr dział.: 842 sprawa ZN/400/4545MZI/2018/1700768 Wymiana istniejącego złącza kablowo-pomiarowego, OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI - Wymiana istniejącego złącza kablowo-pomiarowego
2 Sławęcinek Ślesin obszar wiejski nr dział.: 128/15 sprawa ZN/401/4545MZI/2018/1501322 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI -Przebudowa linii napowietrznej nN - 600M;,
Budowa linii kablowej nN wraz z przebudową linii napowietrznej nN
3 Słupca Słupca gmina miejska ul. Przemysłowa 7 sprawa ZN/405/4545MZI/2018/1701887 Budowa linii kablowej nn, OPRACOWANIE DOKUMNTACJI Budowa linii kablowej nn
- 60 M; zabudowa złącza kablowo-pomiarowego oraz zabudowa rozłącznika wnętrzowego
4 Budzisław Kościelny Kleczew obszar wiejski ul. Wilczyńska nr dział.: 399 sprawa ZN/406/4545MZI/2018/1702021 Opracowanie dokumentacji - Budowa linii kablowej nN 10 m, Budowa linii kablowej
nN
5 Konin Konin gmina miejska nr dział.: Konin-506/6 sprawa ZN/407/4545MZI/2018/1702520 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - Budowa linii kablowej nn -120 M;, Budowa linii
kablowej nn
6 Bieniszew-Klasztor Kazimierz Biskupi gmina wiejska nr dział.: 191 sprawa ZN/408/4545MZI/2018/1702900 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - Budowa linii kablowej nn - 410 M, wymiana
przewodów łączeniowych w złączu kablowo-pomiarowym ZK-1/3L, Budowa linii kablowej nn, wymiana przewodów łączeniowych w złączu kablowo-pomiarowym ZK-1/3L _
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok 5 do 29-01-2018 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 29-01-2018 godz. 10:20
Termin składania:2018-01-29
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 Etap 1 - 20-04-2018 Etap 2 - 02-05-2018
Przetarg nr 2 Etap 1 - 30-08-2018 Etap 2 - 28-09-2018
Przetarg nr 3 Etap 1 - 06-07-2018 Etap 2 - 31-07-2018
Przetarg nr 4 Etap 1 - 28-06-2018 Etap 2 - 13-07-2018
Przetarg nr 5 Etap 1 - 27-07-2018 Etap 2 - 24-08-2018
Przetarg nr 6 Etap 1 - 20-07-2018 Etap 2 - 28-09-2018
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcyj_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Maciej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355 adres email: maciej.wozny@energa.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: