Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16269027 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-
wykonawczym:
Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej Elektrowni Wiatrowej ,,Przykona" w GPZ Turek
Żuki OBI/46/1801671
Etap 2: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Elektrowni
Wiatrowej ,,Przykona" w GPZ Turek Żuki OBI/46/1801671
Józefina, Przykona gmina wiejska,
nr działki: 189,191,188,186,185 -
Aleksandrów, 68, 69,122/1,130,196,198,449,452,430,403/1-
Józefina.
Sprawa
ZP/7057/404MZI/2018/1801671
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, p.4, do 15.11.2018, godz. 9:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, p.115, data 15.11.2018, godz. 11:00
Termin składania:2018-11-15
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Adam Sobczyński
adres email: Adam.Sobczynski@energa.pl
Anna Zimna
adres email: Anna.Zimna2@energa.pl
Numer dokumentu:1396/W/18/Oddziaf Kalisz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: