Zgłoś sugestię
AAA
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót i usług budowlanych
Organizator:Jary. Spółdzielnia mieszkaniowo - budowlana
Adres: Wawrzyńca Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 641 66 04
Opis:Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,JARY"
ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa
ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie następujących robót i usług budowlanych:
1. Remont instalacji elektrycznych -- WLZ w budynkach przy Ul. Dembowskiego 13 i 23, Ul. Pięciolinii 7 i 8. Ul. Puszczyka 17/19.
2. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB ,,JARY".
3. Opracowanie dokumentacji p.poż dla budynku przy Ul. Herbsta 1
4. Wykonanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw dźwigów osobowych w zasobach SMB ,,JARY".
5. Wykonanie analiz opłacalności montażu podzielników kosztów ogrzewania w budynkach będących w zasobach SMB ,,JARY".
Specyfikacja:Szczegółowe informacje dla w/w postępowań udzielane są wsiedzibie Spółdzielni (pok. 218Ai 108, tel. 22 644-99-81) oraz przedstawiono w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, które dostępne są na stronie internetowejSpółdzielni (www.smbjarv.waw.pi) od dnia 29.11.2022 r.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 13.12.2022 r. do godz. 10;00 wsiedzibie SMB ,,JARY", pokój 206.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert cenowych nastąpi wdniu 13.12.2022 r. od godz. 10;30 w siedzibie SMB,,JARY" w pok. 209 (sala konferencyjna).
Termin składania:2022-12-13
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Termin wpłaty wadium do dnia 12.12.2022 r. (wpływ na rachunek Spółdzielni).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu wczęści lub w całości bez podawania przyczyn.
Kontakt:Szczegółowe informacje dla w/w postępowań udzielane są wsiedzibie Spółdzielni (pok. 218Ai 108, tel. 22 644-99-81)
Źródło: Prasa - Gazeta Wyborcza Warszawa 29.11.2022
2022-12-05 10:55
Aktualizacja ogłoszenia

Na podstawie nowo pozyskanych materiałów ogłoszenie zostało zaktualizowane.