Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót przy zagospodarowaniu terenu
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT" w Rzeszowie
Adres: ul. Słoneczna 2, 35-061 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:(17) 86 22 706, (17) 85 80 480, 509 603 439.
Opis:Spółdzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT" zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót przy zagospodarowaniu terenu na Osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie.
Zakres robót zaznaczono w załączniku nr 1 do pobrania i obejmuje on wykonanie:

chodników z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm oraz podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem grub. 15 cm opasanych obrzeżem 30/8 na ławie betonowej,
lekkiego ogrodzenia drewnianego wokół placu zabaw.
Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o składanie ofert w siedzibie tut. Spółdzielni pokój nr 8 w terminie do dnia 04.09.2018 r.
Termin składania:2018-09-04
Wymagania:Oferta winna zawierać:

cenę ryczałtową brutto,
termin wykonania,
okres gwarancji.
Kontakt:Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Krzysztof Lula tel. 509 603 439.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: