Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót remontowo-budowlanych
Organizator:Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
Adres: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 619-50-86 lub 12 619-57-70
E-mail:
Opis:wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku pod adresem ul. Sportowa 10, Czernichów. Pokoje: nr C-101, C-102, C-103, C-104, pomieszczenie gospodarcze, C-105, C-106, C-201, C-202, C-203, C-204, C-205, C-206, WC dla stron, WC dla personelu, korytarz 1 i 2 piętro. Wyznaczenie, miejsca parkingowego na parkingu przed budynkiem oraz utworzenie toalety dla niepełnosprawnych na parterze w pomieszczeniu C-105.
Miejsce i termin składania ofert: Zamawiający ustala termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych na dzień 23.07.2018 r. do godz.15:00.
Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie pod adresem: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6, pok. nr 607 lub 608 lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@krakow-krowodrza.sr.gov.pl.
Termin składania:2018-07-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - od dnia 06.08.2018 roku do 05.10.2019 roku
Wymagania:W związku z powyższym Zamawiający będzie kierował zaproszenia do Wykonawców na podstawie przesłanych Formularzy zgłoszeniowych. Wzór Formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1.
Uwaga: Zamawiający jednocześnie oświadcza, że Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zestawienie Wykonawców zostanie opublikowane przez Zamawiającego na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie pod adresem: http://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl i umieszczone w zakładce: Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: