Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych
Organizator:Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie
Adres: ul. Podleśna 4B, 05-126 Nieporęt
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. legionowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (0-22) 774 87 89
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych w komunalnych budynkach i lokalach mieszkalnych będących w administracji Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie.
2. Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych oraz pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obiektów: Stacja Uzdatniania Wody w Józefowie i Stacja Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym,
3. Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych w budynku magazynowym i biurowym GZK w Nieporęcie.
4. Wykonanie pięcioletnich przeglądów budowlanych oraz pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obiektów Oczyszczalni ścieków w Nieporęcie będących w administracji Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Sposób przygotowania oferty:
Wypełniony w języku polskim formularz ,,Oferta", według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie GZK w Nieporęcie, (adres: Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie, 05-126 Nieporęt, ul. Podleśna 4b) lub przesłać na nr faksu 22 774 87 89 wew. 107 lub drogą mailową na adres gzk.sekretariat@nieporet.pl do dnia 21 marca 2019 r..
Termin składania:2019-03-21
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji*:
kwiecień 2019 r.
Wymagania:3. Istotne warunki zamówienia:
- przeglądy należy przeprowadzić w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane z wyłączeniem przeglądów przewodów kominowych,
- wykaz komunalnych budynków i lokali mieszkalnych objętych przeglądami rocznymi w Załączniku nr 2,
- wykaz obiektów objętych przeglądami rocznymi i pięcioletnimi w Załączniku nr3,
- oferowaną cenę należy rozbić na 5 poszczególnych kategorii (1. Budynki i lokale mieszkalne, 2. budynek biurowy i magazynowy GZK w Nieporęcie, 3. SUW Stanisławów Pierwszy, 4. SUW Józefów, 4. Oczyszczalnia ścieków w Nieporęcie),
- ilość punktów pomiarowych na stacjach uzdatniania wody w sumie to około 155, a na oczyszczalni około 65. W skład zapytania jest ujęty pomiar wyłącznika prądu przeciwpożarowego w Józefowie.
- poinformowanie lokatorów lokali komunalnych o terminach przeglądów po stronie wykonawcy (wskazać min. dwa terminy w razie nieobecności).
5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzjelenia zamówienia.
Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie informuje, że stosuje przy płatnościach za dostarczone towary lub usługi mechanizm podzielonej płatności (split payment).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: