Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17073671 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego
Organizator:Dział Inwestycji ZBiLK w Szczecinie
Adres: ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 35 16 568
Opis:,,Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego (bunkra)

przy ul. Langiewicza 10A, w Szczecinie"
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbiórki budynku użytkowego (bunkra) przy ul. Langiewicza 10A w Szczecinie.

2. Charakterystyka budynku - budynek użytkowy, zagłębiony w gruncie na głębokość 2,2 m, część powyżej terenu o wysokości 1,2-1,45 m, ściany betonowe o gr. 25 cm, tynk - znaczna destrukcja, dach stanowi płyta żelbetowa o gr. 20 cm, posadzka betonowa.

Dane liczbowe:

- powierzchnia - 56,30 m2,

- długość - 7,60 m,

- szerokość - 7,58 m.
3. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi:

1) Projekt budowlany pn. ,,wykonanie rozbiórki budynku użytkowego przy ulicy Langiewicza 10A"

2) Projekt wykonawczy pn. ,,wykonanie rozbiórki budynku użytkowego przy ulicy Langiewicza 10A"

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

opracowane przez Tomasza Świątka, Inżynierska Obsługa Inwestycji, al. Wyzwolenia 8/7, 70-552 Szczecin

4) pozwolenie na rozbiórkę - Decyzja nr 1741/18 z dnia 16.11.2019 r.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert - 05.04.2019 r. do godz. 09:00, Szczecin, ul. Mariacka 25, pokój nr 10,
Dział Zamówień Publicznych, Renata Romanowska tel. 91 48 86 353.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert - 05.04.2019 r. o godz. 09:05, Szczecin, ul. Mariacka 25, pokój nr 10.
Termin składania:2019-04-05
Miejsce i termin realizacji:7. Termin wykonania - nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych, liczonych od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.
Wymagania:4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami p. poż.

5. Wykonawca będzie prowadził roboty w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wizji lokalnej celem uwzględnienia wszystkich składników kształtujących ostateczną cenę oferty.
Kontakt:8. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest Marek Belcarski tel. 91 35 16 568, Dział Inwestycji ZBiLK, ul. Jagiellońska 34c Szczecin.
Numer dokumentu:31/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: